Biogaz i biometan? Potrzebujemy 70 mld zł

70 mld zł – tyle według prezesa PGNiG Jerzego Kwiecińskiego będzie kosztowała realizacja budowy biogazowni i biometanowni w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat. PGNiG był jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego 13 października między rządem, przedstawicielami branży biogazowej, transportowej, przesyłowej i świata nauki.Biogaz i biometan

Z inicjatywy Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. OZE, 13 października minister klimatu Michał Kurtyka, przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, przesyłowej i świata nauki podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”.

To przełomowe wydarzenie, które według wielu obserwatorów branży OZE w Polsce, będzie kamieniem milowym w rozwoju krajowego sektora biogazu.

– Sektor biogazu, biopaliw i wodoryzacji gazów jest bardzo ciekawy bo umożliwia m.in. ograniczenie zużycia paliw kopalnych w Polsce – powiedział minister Michał Kurtyka. Podkreślił także, że branża biogazu wpływa na rozwój energetyki rozproszonej. Ta z kolei jest szansą dla setek, a nawet tysięcy polskich firm. – Dajmy tej rozproszonej, demokratycznej rewolucji być podłożem dla zbudowania nowych polskich przedsiębiorstw. Ta transformacja energetyczna jest w naszych rękach – mówił Kurtyka.

Ponadto szef resortu klimatu podkreślił, że energetyka będzie coraz częściej wychodziła poza tradycyjne ramy. – Energetyka rozproszona, biopaliwa, biomasa, biogaz będą bardzo ważnymi kontrybutorami do ustabilizowania energetyki – przekonywał Kurtyka. I dodał, że w ciągu 20 lat w Polsce ma funkcjonować 300 zrównoważonych obszarów zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2040 roku”.

Biogazownie i biometanownie

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że jednym z głównych filarów realizowanego procesu transformacji jest dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim instalacji rozproszonych, powstających przy źródłach wykorzystywanych przez nie surowców.

-Właśnie takim źródłem są biogazownie, a w niedalekiej przyszłości, powstające na ich bazie biometanownie – mówił Zyska.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia z 13 października był m.in Józef Węgrecki z PKN Orlen, który powiedział: – Biogazownie wpisują się w znakomity sposób w nasze działanie. To przedsięwzięcie niesie ze sobą bardzo ciekawą perspektywę. Mamy już podpisane porozumienia na 2 lokalizacje, które będą zatłaczać biometan do sieci PGNiG.

O zaletach biogazu podczas spotkania mówiła także Sylwia Koch – Kopyszko z UPEBI, Jerzy Kwieciński z PGNiG czy Bartłomiej Pawlak z PFR. Ten ostatni przekonywał, że w ciągu ostatnich 10 lat Polacy wyciągnęli bardzo dobre wnioski dotyczące rozwoju biogazu. – Odrobiliśmy tę lekcję. Mamy know how, mamy finansowanie, mamy bardzo istotne czynniki w postaci polityki KE i polityki państwa, mamy uwarunkowania społeczne i rolnicze, które sprzyjają rozwojowi biogazu w Polsce – mówił B. Pawlak.

– Wsłuchując się w potrzeby sektora biogazowego, przygotowaliśmy kolejne propozycje przepisów mających na celu wydłużenie okresu obowiązywania obecnie funkcjonujących systemów wsparcia dla biogazu. Intensywnie pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami ukierunkowanymi bezpośrednio na biometan – mówił 13 października inicjator spotkania Ireneusz Zyska.

Zobacz sygnatariuszy porozumienia: https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-intencyjny-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu-w-polsce

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcia: www.gov.pl

This post is also available in: polski