Projekty ustaw dotyczące biogazu i biometanu są już w Sejmie

projekty ustaw oze w sejmie

Dziś do Marszałkini Sejmu Elżbiety Witek wniesiono projekty ustaw. Są w trakcie opiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych. Chodzi o biogazownie rolnicze i nowelę OZE.

Do zmiany przepisów w zakresie biogazu i biometanu jest coraz bliżej. Być może już niedługo w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (UD485) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99).

Projekty ustaw pod lupą

Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych zbadają projekty ustaw pod kątem tego, czy są one zgodne z prawem UE oraz podstawowymi zasadami techniki prawodawczej. Jeżeli zostaną zauważone nieprawidłowości, Marszałkini Sejmu może skierować projekt do Komisji Ustawodawczej, aby wyraziła opinię. Istotną kwestią jest także to, czy formalne elementy uzasadnienia są zgodne z praktyką ustawodawczą.


Czytaj też: Biometan i biowodór – pojęcia podstawowe oraz historia w UE  i w Polsce


Regulacje w kierunku usprawnień

O tym, jakie zapisy znajdują się w projektach obu ustaw pisaliśmy już wielokrotnie – zarówno o noweli ustawy o OZE, jak i o zmianach dotyczących biomasy i pofermentu zawartych w projekcie specustawy. O opinię na temat specustawy dotyczącej biogazowni rolniczych zapytaliśmy także kilku ekspertów.

Jak czytamy w piśmie premiera do Marszałkini Sejmu:

– Projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące możliwości udzielenia pomocy publicznej, która w razie zamiaru jej przyznania będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej. Minister Klimatu i Środowiska został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu notyfikację projektu ustawy Komisji Europejskiej wynikającą z zamiaru przyznania pomocy publicznej – poinformował Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

 

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: shutterstock

Źródło: sejm.gov.pl

This post is also available in: polski