Wyzwania dla polskiej branży biogazu w 2020 roku

Biogaz

Wyzwania dla biogazu w Polsce w 2020 roku. Oto one!

Główne zadania regulacyjne na rok 2020 w branży biogazowej to przede wszystkim przygotowanie nowego systemu wsparcia produkcji biometanu. Dla całej polskiej gospodarki nie lada wyzwaniem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw oraz konieczność produkcji i dostarczania na rynek coraz większych ilości biopaliw i biokomponentów zaawansowanych.

Naszą odpowiedzią na te wyzwania może być dążenie do zwiększenia wykorzystania surowców odpadowych do wytwarzania biokomponentów oraz biometanu zużywanego w transporcie oraz upowszechnienie technologii oczyszczania biogazu do parametrów biometanu, a także stosowanie pozyskanego biokomponentu (biowodoru) do procesów współuwodornienia i uwodornienia.


Wszystko, co musisz wiedzieć o biogazie. Kliknij i sprawdź!


Takie podejście pozwala oczekiwać możliwości podwójnego zaliczania do Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) biometanu wykorzystanego do wytworzenia biowodoru, który byłby używany zamiast lub jako uzupełnienie wodoru stosowanego do paliw ciekłych.

Ogromny potencjał odpadowy frakcji biodegradowalnych w miastach w połączeniu z rosnącymi ilościami odpadów z rolnictwa pozwala szacować, że możliwe jest zrealizowanie sporego procentu NCW z zastosowaniem gazu odnawialnego RNG. Powyższe wiązałoby się jednakże z koniecznością zapewnienia możliwości wtłaczania biometanu do gazowej sieci dystrybucyjnej. Oczywiście istnieją technologie, których rozwój pozwala na bezpieczne oznakowanie biometanu wtłaczanego do sieci, a ich wykorzystanie umożliwia określanie rzeczywistej ilości biometanu w produkcie końcowym (paliwie gazowym).

Skoro unijny system wsparcia OZE nie ogranicza się jedynie do wspierania instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną, droga jest otwarta. W najnowszej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych biometan uwzględniony został jako nośnik energii dla środków transportu. Skutkować to będzie znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na to paliwo, co stanowi wyzwanie, ale i szansę rozwoju dla podmiotów funkcjonujących w branży biogazowej.

Cały artykuł przeczytasz tylko w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Michał Tarka
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski