Zmiany na rynku energii a rozwój OZE

Od kilku miesięcy obserwujemy zmiany na światowym i polskim rynku energii. Czy wzrastające ceny prądu i uprawnień do emisji CO2 stanowią szansę dla rozwoju biogazowni w Polsce? Zależność importowa jest jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego. W przypadku Polski od lat zależność  importowa od ropy naftowej jest prawie 100 proc., od gazu ponad 70 proc. W ostatnich latach wzrasta poziom  importu węgla,…

czytaj więcej »

Wirtualna Elektrownia to realne korzyści?

Projekt Wirtualna Elektrownia prowadzony jest w TAURON Ekoenergia. Efektem prac będzie elektroniczna platforma, na której zostaną połączone moce rzeczywiście istniejących elektrowni OZE. Do wirtualnej elektrowni TAURONA będzie można przyłączyć każdą elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne. Projektowane rozwiązania opierają się na zaawansowanych systemach informatycznych. Już dziś sztuczna inteligencja pracuje na rzecz prognoz czy optymalizacji w energetyce. W niedalekiej przyszłości…

czytaj więcej »

Enea Operator przebuduje sieci, by przyłączać OZE

Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu. Ma on zwiększyć potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z OZE. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Projekt otrzyma 41 proc. dofinansowania. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe. Konieczna jest też przebudowa ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci…

czytaj więcej »

Czy biogazownicy nie przespali szansy?

Wyniki listopadowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE wskazują, że energia odnawialna jest coraz  bardziej konkurencyjna wobec energii konwencjonalnej. Czy biogazownie mają szanse na zajęcie na tym rynku znaczącej pozycji, skoro jednak zabrakło ich w aukcjach? W listopadzie URE przeprowadził aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jednak  wcześniej, bo jeszcze w październiku, powinny być ogłoszone szczegółowe warunki…

czytaj więcej »

OZE w Holandii przyspiesza. Naciskają rząd i koncerny

OZE w Holandii przyspiesza! Obecnie Holandia jest krajem z bardzo małym udziałem energii odnawialnej w swoim  miksie energetycznym. Ma się to jednak zmienić. Na zwiększenie udziału „zielonej energii” naciska zarówno rząd, jak i wielkie koncerny. Holandia kojarzy się z wiatrakami. Nie są to jednak wiatraki produkujące czystą energię. Także z innymi OZE jest w  tym kraju nie najlepiej. Liczby mówią same…

czytaj więcej »