Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje spalarnię śmieci

Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego – Michelin Polska z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim – informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. W marcu 2018 r. został…

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej”

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jego główne założenia to przede wszystkim wzmocnienie kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych, systemem ich zagospodarowania oraz zwiększenie ich selektywności. Projekt przyjęty przez RM rekomenduje są następujące rozwiązania: 1) wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne, przez: wprowadzenie…

czytaj więcej »

Sieć zagrodowych mikrobiogazowni – to działa!

Wiedza o korzyściach wynikających z wykorzystania biogazowni w sektorze rolniczym jest już w tzw. „kręgach osób zainteresowanych” dość powszechna. Znany jest też ogromny, nominalny potencjał biogazowy w Polsce, który znacząco przewyższa realną dostępność substratów w Niemczech. Uświadomiono nam również, że maksimum korzyści możemy osiągnąć nie przerywając łańcucha żywieniowego, co oznacza, że miejsce kiszonek służących skarmianiu inwentarza powinny zastąpić odpady produkcji rolnej…

czytaj więcej »

Recykling a spalarnie? Rząd szuka kompromisu

Recykling a spalarnie? Wielkie pożary wysypisk śmieci w ubiegłym roku stały się lejtmotywem serwisów internetowych, dzienników radiowych i telewizyjnych. To jednak tylko najbardziej jaskrawy przejaw śmieciowego problemu w naszym kraju. Specjaliści biją na alarm, wskazując, że odpadów z roku na rok będzie w Polsce coraz więcej. Z kolei rząd wciąż nie  może się zdecydować, czy zielone światło dla spalarni odpadów…

czytaj więcej »

Będzie zakaz termicznego przetwarzania odpadów?

Zakaz termicznego przetwarzania odpadów zostanie wprowadzony? W Polsce narasta problem ze śmieciami. Tajemnicze pożary na składowiskach, nielegalnie wwożone do kraju odpady spowodowały, że Ministerstwo  Środowiska zapowiedziało już w ubiegłym roku szybkie zajęcie się sprawą. Nad wysypiskami miały pojawić się drony  śledzące ciężarówki wożące śmieci. Inspektorzy ochrony środowiska wzmocnili kontrole w całym kraju, a firmy, które chcą zajmować się śmieciami, muszą…

czytaj więcej »