W Białymstoku od 2017 r. działa instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w energię. W położonych nieopodal Hryniewiczach, na terenie ZUOK powstaje właśnie nowoczesna kompostownia odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Reklama

Kompostownia w Hryniewiczach

Nowoczesna kompostownia będzie kolejną instalacją kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście, którą realizuje spółka P.U.H.P. LECH. Jednostka zlokalizowana będzie w w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, a jej uruchomienie planowane jest na 2025 rok.

Szacuje się, że planowana kompostownia będzie zdolna przetworzyć 25 tys. ton selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów rocznie w celu wytworzenia produktu końcowego spełniającego parametry nawozowe. W instalacji biologicznego tlenowego przetwarzania odpadów, składającej się z 8 zamkniętych bioreaktorów, prowadzony będzie proces rozkładu materii organicznej przy kontroli temperatury i stężenia tlenu w przetwarzanych odpadach. Reaktory będą wyposażone w system pozytywnego napowietrzania oraz system korekcji wilgotności odpadów.

Zamknięte bioreaktory kompostowe pozwolą na ujęcie powietrza poprocesowego i jego oczyszczenie w płuczkach chemicznych i biofiltrach, zapewniając zminimalizowanie uciążliwości odorowych dla ludzi i środowiska.

Budowa i uruchomienie instalacji będzie kosztować ponad 41 mln 787 tys. zł brutto. Znaczną część środków na realizację projektu spółka LECH pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę kosztów budowy firma pokryje z własnego budżetu.


W Inowrocławiu powstanie największa w Polsce spalarnia odpadów


Kompleksowy system odpadów komunalnych w Białymstoku

W tej chwili na terenie ZUOK w Hryniewiczach funkcjonują 2 sortownie odpadów komunalnych, kompostownie odpadów bio i zielonych typu KNEER, pola składowe. Trwa także budowa instalacji do produkcji deski kompozytowej z opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych. W 2025 r. rozpocznie tam pracę kompostownia odpadów zielonych i biodegradowalnych.

W drugim zakładzie zarządzanym przez spółkę LECH, zlokalizowanym w Białymstoku od 2017 r. działa jedna z pierwszych w kraju instalacja termicznego przekształcania odpadów. Do spalarni trafiają zmieszane odpady komunalne oraz odpady stanowiące frakcję energetyczną pozostałą po sortowaniu, która nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Instalacja może przetworzyć maksymalnie do 120 tys. ton odpadów rocznie. W ciągu roku ZUOK Białystok produkuje ok. 47 tys. MWh energii elektrycznej i 350 tys. GJ ciepła systemowego, które trafia do mieszkańców Białegostoku.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Źródło i grafiki: LECH

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE