produkcja biogazu

Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków

W Polsce jest ponad 3 tysiące oczyszczalni ścieków, które mogłyby produkować biogaz, a obecnie w naszym kraju jest nieco ponad 100 instalacji biogazowych. O...

6 krajów UE sprawdza jak podwoić w Europie produkcję biogazu

1 listopada rozpoczęto wdrażanie programu ALFA, który zakłada uwolnienie potencjału biogazowego z rolnictwa i hodowli zwierząt, a tym samym zwiększenie udziału energii odnawialnej. Projekt...

Czytaj więcej

Liderzy branży biogazu przygotowują się do COP26

World Biogas Association zgromadziło w Paryżu grupę światowych liderów w dziedzinie biogazu. Podpisali oni Deklarację w sprawie zobowiązań w zakresie biogazu oraz zmian klimatycznych....

W Polsce powstaną kolejne biogazownie. Sprawdź gdzie!

Instalacje wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące paliwo biogazowe, powstaną w Grajewie (woj. podlaskie) oraz w Drzonowie i Marcinkowicach (woj. zachodniopomorskie). W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Enzymy w akcji – redukcja kosztów produkcji energii

Dla większości instalacji biogazowych podstawowym substratem jest kiszonka z kukurydzy. Lecz z uwagi na jej wysoką cenę zaczęto poszukiwać dla niej alternatyw jak kiszonka...

Produkcja biogazu. Jak zwiększyć jej efektywność?

Większa produkcja biogazu przy jednoczesnym zmniejszaniu energochłonności jej działania - to klucz do sukcesu w zarządzaniu biogazownią. Można to osiągnąć na przykład poprzez zastosowanie zewnętrznych enzymów...

Wybór redakcji