W Polsce powstaną kolejne biogazownie. Sprawdź gdzie!

Nowe biogazownie

Instalacje wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące paliwo biogazowe, powstaną w Grajewie (woj. podlaskie) oraz w Drzonowie i Marcinkowicach (woj. zachodniopomorskie). W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy o dofinansowanie tych inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dotacje wyniosą niemal 25 mln zł, a łączna wartość projektów, to ok. 48 mln zł.

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Nowe biogazownie

Dwóch beneficjentów, którym przyznano dofinansowania:

  • Bioelektrownia Wrzos Sp. z o.o.
  • Bioelektrownia Świerszczewo Sp. z o. o.

wybuduje kompletne instalacje do produkcji biogazu rolniczego przystosowane do surowców pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego. Powstaną w ramach projektów pn. „Budowa Bioelektrowni WRZOS w gminie Tuczno” oraz „Budowa Bioelektrowni ŚWIERSZCZEWO w gminie Biały Bór.

Paliwo to, otrzymywane zwykle z odpadów pochodzenia naturalnego, będzie tu także wytwarzane w procesie fermentacji beztlenowej substratów (kiszonki kukurydzy). Poprowadzą ją za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Wybudowane – również w ramach projektów – dwie bioelektrownie o mocy 0,499 MW, z otrzymanego biogazu, wytworzą energię elektryczną i ciepło.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, jako trzeci beneficjent dofinansowania, w ramach projektu pn. „SM Mlekpol – kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie” zamierza wybudować nową jednostkę wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji z OZE, o całkowitej, znamionowej mocy 1,2 MW. Silnik kogeneracyjny będzie zasilany tu również biogazem wyprodukowanym w komorze fermentacyjnej (wytwarzanym jednak z osadów produkowanych w oczyszczalni ścieków mleczarskich w Grajewie, oraz odpadów mleczarskich). Energię cieplną wykozystają w instalacji odzysku ciepła (z instalacji olejowej, płaszcza silnika oraz ze spalin).

Nowe biogazownie – mniej emisji

W wyniku uruchomienia wszystkich trzech ww. instalacji wysokosprawnej kogeneracji (razem) zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 23 028,97 ton CO2/rok. Redukcja zużycia energii pierwotnej we wszystkich trzech przedsiębiorstwach wyniesie 87 086,56 GJ/rok. Realizacja przedsięwzięć będzie też istotna dla jakości lokalnego powietrza.

Wszystkie trzy inwestycje mają zostać zakończone w drugiej połowie 2022 r.

Dotacje na projekty przekazano ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, z zasobu działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.


Sprawdź: Biogaz i wszystko, co musisz o nim wiedzieć. Kliknij!


Umowy dofinansowania podpisano 20 stycznia br. w Warszawie przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz przedstawicieli beneficjentów: Prezesa Zarządu Bioelektrowni WRZOS Sp. z o.o. i jednocześnie Prezesa Zarządu Bioelektrowni ŚWIERSZCZEWO Sp. z o.o. Marka Kurdyła, oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie Edmunda Borawskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski

bem