6 krajów UE sprawdza jak podwoić w Europie produkcję biogazu

warsztaty biogaz

1 listopada rozpoczęto wdrażanie programu ALFA, który zakłada uwolnienie potencjału biogazowego z rolnictwa i hodowli zwierząt, a tym samym zwiększenie udziału energii odnawialnej. Projekt realizowany będzie do 31 października 2025 r. w 6 krajach Unii Europejskiej.

Jak podwoić biogazu i biometanu w Europie?

Europa mogłaby podwoić produkcję biogazu i biometanu do 2030 r., wykorzystując ogromne ilości dostępnych odpadów odzwierzęcych. Jednak pomimo dojrzałości technologicznej i komercyjnej dostępności odpowiednich technologii, ten obiecujący potencjał jest nadal w dużej mierze niewykorzystany. W tym kontekście projekt ALFA ma wspierać sektor rolniczy we wdrażaniu inwestycji biogazowych.


Mapa biogazowni w Polsce. Sprawdź!


ALFA

ALFA, kierowana przez Q-Plan International, jest multidyscyplinarnym konsorcjum złożonym z 10 uzupełniających się partnerów: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Azzero CO2, Center for Research and Technology Hellas, European Biogas Association, European Dairy Farmers, Food & Bio Cluster Dania, Pedal Consulting, ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE i White Research. Projekt otrzymał prawie dwa miliony euro dofinansowania z Programu Badań i Innowacji Horyzont Europa.

ALFA ma działać jako katalizator w sześciu krajach docelowych Unii Europejskiej: Belgii, Danii, Grecji, Włoszech, Słowacji i Hiszpanii. Zostały one wybrane jako studia przypadków, w których naukowo uzasadnione informacje na temat potencjału biogazu zostaną przekazane decydentom i zainteresowanym stronom.

Ponad 50 hodowców zwierząt gospodarskich z 6 krajów otrzyma usługi wsparcia finansowego, biznesowego i technicznego oraz weźmie udział w dedykowanych seminariach budowania potencjału, aby ułatwić masową skalowalność biogazu.


Zarejestruj się na 7. Kongres Biogazu


Zwiększenie możliwości biznesowych, wymiana wiedzy, edukacja

Pierwszym krokiem, jak czytamy w opisie projektu, jest ustanowienie regionalnych centrów, które analizują lokalne warunki ramowe i łańcuchy wartości inwentarza żywego oraz pomagają zaangażować lokalnych interesariuszy we współprojektowanie naszego podejścia. Następnie projekt zakłada zwiększenie możliwości biznesowych i technicznych wybranych hodowców zwierząt gospodarskich, zapewniając im szereg usług wsparcia finansowego, biznesowego i technicznego w odpowiedzi na zapotrzebowanie oraz organizując dedykowane seminaria na temat budowania potencjału.

Równolegle opracowane zostaną narzędzia hostingowe Platformy Zaangażowania, które ułatwiają współpracę i wymianę wiedzy między podmiotami branżowymi i zapewniają wiarygodne szacunki potencjału biogazowego każdego gospodarstwa, perspektywy zysków, wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Dodatkową wartością płynącą z projektu ALFA jest poprawa społecznej akceptacji instalacji biogazowych wśród obywateli o 25% (lub więcej) dzięki dobrze dostosowanym kampaniom edukacyjnym. Jednocześnie, poprzez formułowanie odpowiednich zaleceń politycznych i szerokie rozpowszechnianie ich wśród ponad 60 decydentów, pobudzony zostanie rozwój sprzyjającego otoczenia dla rynkowego wykorzystania biogazu.

Program Alfa realizowany jest w okresie: 1.11.2022 – 31.10.2025 r.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

źródło: bioenergy-news; explore.openaire.eu

This post is also available in: polski

ael