URE wciąż bez prezesa. Konkurs zostanie powtórzony

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że ogłoszony 30 kwietnia 2019 roku konkurs na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie przyniósł rozwiązania. Kandydaci mogli aplikować do niego 16 maja. Konkurs zostanie więc powtórzony. Kadencja Macieja Bando, dotychczasowego prezesa URE, upłynęła 2 czerwca. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki to nie jest wdzięczna praca. Przypomnijmy, że Maciej Bando przynajmniej raz wszedł w konflikt z…

czytaj więcej »

Kto zastąpi Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE? Kt

Kto zastąpi Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE? Obecny prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, objął tę funkcję przed pięciu laty. 2. czerwca kończy się jego kadencja. Kancelaria premiera ogłosiła nabór kandydatów na to stanowisko. Ogłoszenie pojawiło się 30 kwietnia. Wówczas kancelaria premiera ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Prezesa URE. Kandydaci mają czas na wysłanie zgłoszeń do 16 maja. Muszą mieć m.in.…

czytaj więcej »

Aukcje dla OZE. Prezes URE podał wyniki pięciu aukcji

Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. - Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej. Dowodem tego jest…

czytaj więcej »

Definicja biomasy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o OZE

Zboża pełnowartościowe nadal poza definicją biomasy. Definicja biomasy w świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw? Informację w tej sprawie przygotował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wyjaśnienie kilku funkcjonujących w nich nowych definicji. Podjął się…

czytaj więcej »

URE przypomina o konieczności składania schematów instalacji OZE UR

Nowelizacja ustawy o OZE wymusza na przedsiębiorcach chcących skorzystać z systemu aukcyjnego oraz FIT/FIP nowy obowiązek. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zobligowany jest przedłożyć oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.  Informację w tej sprawie opublikował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku ze…

czytaj więcej »