We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że ogłoszony 30 kwietnia 2019 roku konkurs na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie przyniósł rozwiązania. Kandydaci mogli aplikować do niego 16 maja. Konkurs zostanie więc powtórzony.

Kadencja Macieja Bando, dotychczasowego prezesa URE, upłynęła 2 czerwca.

Reklama

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki to nie jest wdzięczna praca. Przypomnijmy, że Maciej Bando przynajmniej raz wszedł w konflikt z Ministrem Energii. Ale też z drugiej strony, z racji tego, że jest Regulatorem rynku energii, zobowiązany jest skrupulatnie analizować zarówno akty prawne, jak i ich funkcjonowanie na rynku energii. Prezes URE jest przecież centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.

  • udzielanie i cofanie koncesji,
  • zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych,
  • energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi,
  • analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach;
  • kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

Źródło: KPRM

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE