Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Reklama

– Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej. Dowodem tego jest średnia cena, jaką zaoferowały duże lądowe instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna – podkreśla Maciej Bando, prezes URE.

AZ/6/2018

5 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako AZ/6/2018. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW. Musieli oni dodatkowo wykorzystywać energię wiatru albo promieniowania słonecznego.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 31. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł.

AZ/7/2018

6 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako AZ/7/2018. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW. Musieli dodatkowo wykorzystywać biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 1. Cena wygranej oferty wyniosła poniżej 400 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji AZ/7/2018 sprzedano powyżej 972,000 GWh energii elektrycznej o wartości powyżej 388,000 mln zł.

AZ/8/2018

7 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako AZ/8/2018. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.
Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert spełniających warunki.

AZ/10/2018

13 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako AZ/10/2018. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

AZ/11/2018

14 listopada odbyła się aukcja oznaczona jako AZ/11/2018. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 29. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Wyniki tegorocznych aukcji nie napawają jednak optymizmem, jeżeli chodzi o wykonanie wspólnotowych zobowiązań Polski w zakresie osiągnięcia łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15%, w roku 2020. Analiza sumarycznych wyników aukcji z lat 2016-2018 pozwala na sformułowanie graniczącej z pewnością tezy, w świetle której Polska nie wykona tego obowiązku na poziomie 19,13% w sektorze elektroenergetycznym, określonym w Krajowym Planie Działań w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

Tekst: URE
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE