O blisko 25 megawat, dokładnie 24,918 MW, wzrosła moc w instalacjach odnawialnych źródeł energii  – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Reklama

Instalacje OZE zarejestrowane w Urzędzie Regulacji Energetyki do końca marca tego roku mają moc rzędu 8 440,459 MW. W ciągu poprzedniego roku było to 8 415,541 MW.

Farmy wiatrowe liderem

Najwięcej mocy jest w farmach wiatrowych – 5 813,236 MW. Rok wcześniej w tego rodzaju instalacjach odnawialnych źródeł było 5 807,416. Wzrost wyniósł więc 6 MW. Większy natomiast wzrost mocy, bo aż o 16,905 MW odnotowano w instalacjach zużywających biomasę.  W ciągu dziesięciu lat w przypadku tego rodzaju instalacji przyrost mocy wyniósł aż 1059,18 MW.

Co może zastanawiać to niski przyrost mocy w porównaniu z poprzednimi laty. Być może wynika to z faktu, że za nami dopiero pierwszy kwartał roku, a może z rejestracją kolejnych instalacji odnawialnych źródeł wyczekiwano na ogłoszenie terminu aukcji OZE.

Sporo mocy z odnawialnych źródeł

Z danych URE wynika również, ze w tym roku  z biogazu wyprodukowano  21 431, 829 MWh.  Farmy wiatrowe wyprodukowały zaś  181 699 , 108 MWh. Łącznie z odnawialnych źródeł wyprodukowano 204 154,605 MWh energii.

Powyższe dane dotyczą wolumenów energii elektrycznej wytworzonej z OZE, które zostały objęte wydanymi przez Prezesa URE świadectwami pochodzenia.
Przedstawiane przez Prezesa URE dane po zakończeniu pierwszego kwartału nie obrazują sytuacji na rynku OZE w danym roku kalendarzowym. Ulegną one powiększeniu.

(źródło:URE)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE