Ekologia zastosowania CNG, LNG i bioLNG w lokomotywach spalinowych

Aspekty eksploatacyjne zastosowania paliw alternatywnych w postaci CNG, LNG i bioLNG w układzie zasilania silników spalinowych lokomotyw są szczególnie interesujące w kontekście nowych unijnych regulacji środowiskowych, takich jak program Green Deal oraz pakiet Fit for 55. BIOGAZ W POLSCE - POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT! Oficjalna statystyka Komisji Europejskiej we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami…

czytaj więcej »

Zielone rozwiązania. Dyskusja na temat eko-innowacyjności

Raport Eko-indeks Millenium - autorski projekt Banku Millenium - obrazuje potencjał eko-innowacyjności w regionach Polski. Według analizy liderami w tej dziedzinie są województwa: pomorskie, mazowieckie i małopolskie. Świadomość ekologiczna Polaków rośnie „W tym zestawieniu bardziej niż na rankingowaniu skoncentrowaliśmy się na pobudzeniu dyskusji na temat eko-innowacyjności oraz na analizie mocnych i słabych stron regionów, tak, aby mogły one na jej podstawie tworzyć…

czytaj więcej »

„Moduł Jakość Powietrza” – nowa pomoc edukacyjna dla młodzieży

czyste powietrze

Centrum Nauki Kopernik przy współpracy Polskiego Alarmu Smogowego opracowało Moduł Jakość Powietrza. Przeznaczona dla uczniów pomoc edukacyjną powstała z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoże młodzieży przekonać się, jak ważne jest czyste powietrze. Jakość powietrza – doświadczenia i eksperymenty Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest dla klas VI-VIII oraz uczniów szkół średnich. Ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży poprzez…

czytaj więcej »

Budowa stopnia wodnego w Malczycach – liczne korzyści ekologiczne i społeczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inwestycja będzie realizowana na Dolnym Śląsku, w obszarze działania PGW WP – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w rejonie miejscowości Malczyce.…

czytaj więcej »

100 mln zł na poprawę bezpieczeństwa rzeki Bug

Wodno-ściekowym inwestycjom w zlewni rzeki Bug, czyli na terenie Białorusi i Ukrainy, dedykowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), mający na celu poprawę i ochronę stanu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Budżet tego działania to 100 milionów złotych, które zostanie rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek. Nabór wniosków rozpocznie się 14 maja i potrwa do 30 listopada…

czytaj więcej »