Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Reklama

Inwestycja będzie realizowana na Dolnym Śląsku, w obszarze działania PGW WP – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w rejonie miejscowości Malczyce. Przy realizacji projektu przewidziany został bardzo szeroki zakres prac. Nastąpi dokończenie budowy przegrody istniejącego koryta Odry, którą zaprojektowano jako jaz stały o długości 300 m (w tym długość części przelewowej wyniesie 130 m). Kompleksowego wykończenia i oddania do użytku będzie wymagała także baza elektrowni wodnej o mocy 9 MW, stanowiąca kolejny krok w wykorzystaniu w Polsce odnawialnych źródeł energii (OZE). Przewidziana została także finalizacja budowy śluzy żeglownej o długości 190 m, szerokości 12 m i wysokości 12 m oraz awanportu śluzy (głębokość górnego awanportu wynosi 3,5 m, a dolnego – odpowiednio  – od 2,5 m do 9,10 m). W planie uwzględniono również odtworzenie zniszczonych dróg dojazdowych do obiektu. Cała inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca grudnia 2019 r.

Budowa stopnia wodnego w Malczycach przyniesie liczne korzyści ekologiczne i społeczne. Przede wszystkim przyczyni się istotnie do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, choć także będzie chronić okoliczne tereny przed przesuszeniem. Zakończenie przedsięwzięcia będzie istotnym krokiem w kierunku zorganizowania w Polsce odpowiedniego systemu dużej retencji.

Elektrownia ulokowana przy stopniu wodnym, niezależnie od bieżącej pracy, będzie mogła zostać włączona do krajowego systemu elektroenergetycznego. Wzmocni to generalną wydolność energetyczną w Polsce. A co istotne, energia wyprodukowana przez odnawialne źródło – w tym przypadku spiętrzoną wodę – będzie powodować obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

– Funkcją podstawową przedsięwzięcia w Malczycach jest przeciwdziałanie dużej erozji wgłębnej na Odrze, która wystąpiła poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Trzeba także przypomnieć, że brak tej formy uregulowania rzeki negatywnie wpływał na okoliczne tereny, które były bardzo suche – wyjaśnił po podpisaniu umowy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca. – Oprócz tego inwestycja doprowadzi do przedłużenia szlaku wodnego o kolejne kilkadziesiąt kilometrów od stopnia wodnego we wspomnianym Brzegu Dolnym, a docelowo umożliwi uzyskanie parametrów międzynarodowej drogi wodnej. Śluza również będzie miała taki ważny atrybut: 5 klasę żeglugową – dodał szef PGW WP.

Prezes Przemysław Daca podkreślił ponadto, że stopień wodny na Odrze w Malczycach będzie zaopatrzony w elektrownię wodną, która – produkując czystą, „zieloną” energię, przyniesie zarazem dochody.

oprac. Redakcja

zdjęcie: materiały prasowe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE