Raport Eko-indeks Millenium – autorski projekt Banku Millenium – obrazuje potencjał eko-innowacyjności w regionach Polski. Według analizy liderami w tej dziedzinie są województwa: pomorskie, mazowieckie i małopolskie.

Reklama

Świadomość ekologiczna Polaków rośnie

„W tym zestawieniu bardziej niż na rankingowaniu skoncentrowaliśmy się na pobudzeniu dyskusji na temat eko-innowacyjności oraz na analizie mocnych i słabych stron regionów, tak, aby mogły one na jej podstawie tworzyć swoje indywidualne strategie rozwoju” – wyjaśniał Grzegorz Maliszewski.

Tłumacząc ideę powstania Eko-indeksu autor projektu zwrócił uwagę na rosnącą świadomość ekologiczną Polaków. Przytoczył dane badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wskazują, że już 86 proc. polskich obywateli jest skłonnych ograniczyć zakup dóbr materialnych w trosce o zachowanie zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

„Eko-innowacje to połączenie dwóch trendów: konieczności bycia produktywnym, efektywnym i innowacyjnym z rosnącą świadomością społeczną na temat ekologii i potrzebą działań na rzecz ochrony planety – wskazał główny ekonomista Banku Millenium. – Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwane przez społeczeństwo i przez gospodarkę globalną, dlatego też eko-innowacje są niezbędnym obszarem aktywności biznesowej” – podkreślił.

Pomorskie, mazowieckie, małopolskie

Indeks składa się z 17 zmiennych pogrupowanych w cztery kategorie: nakłady na eko-innowacje, efekty eko-innowacji, aktywność społeczno-ekonomiczna w tym obszarze oraz efektywność wykorzystania zasobów. W zestawieniu ogólnym zdecydowanie zwyciężyło woj. pomorskie, kolejne miejsca na podium zajęły województwa: mazowieckie oraz małopolskie. Jest to też czołówka ogólnej innowacyjności regionów, który to indeks Bank Millenium przygotowuje od 2016 roku.

„Na przestrzeni ostatnich 5 lat 12 z 16 województw nadrobiło dystans do lidera. Najbardziej do czołówki zbliżyło się województwo warmińsko-mazurskie oraz łódzkie” – powiedział Grzegorz Maliszewski.

Pod względem nakładów na eko-inwestycje pierwsze miejsce zajęło woj. małopolskie, wyprzedzając dolnośląskie i mazowieckie. Czołowe miejsce, jeśli chodzi o efekty eko-innowacji przypadło woj. pomorskiemu. W skład tej kategorii wchodzą dane m.in. o liczbie patentów udzielonych na eko-innowacje.


Eko-innowacje to także inwestycje w biogaz i biometan. Jak zaplanować projekt? Dowiesz się na warsztatach! 


Eko-patenty

„Pierwszy raz mamy przyjemność zaprezentowania danych dotyczących eko-patentów w Polsce – mówiła podczas konferencji Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP. – Udział eko-patentów w ogólnej liczbie patentów wynosił w 2020 r. 16,9 proc. Na pewno chcielibyśmy więcej i mam nadzieję, że ten współczynnik będzie ulegał zwiększeniu. Jest to bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście kryzysu energetycznego” – zaznaczyła.

Szczególną aktywnością społeczno-ekonomiczną w obszarze eko-innowacji, w której skład wchodzą m.in. odsetek pracowników w branżach zielonych czy sieć dróg dla rowerów, wykazały się województwa: mazowieckie, pomorskie i małopolskie. W tej kategorii autorzy Eko-indeksu uwzględnili zmienne odzwierciedlające świadomość ekologiczną, która sprzyja budowaniu korzystnego klimatu dla eko-innowacji.

O efektywność wykorzystania zasobów, w tym energii elektrycznej i wody, zadbały najbardziej województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

„Eko-indeks w Polsce wzrasta, zapewne jest to związane z lepszym gospodarowaniem, ale również z polityką włączania zielonych rozwiązań do gospodarki, przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym – mówiła dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka, Akademia Górniczo Hutnicza. – Średnio Europejczyk zużywa 16 ton zasobów rocznie, to jest bardzo dużo” – dodała.

„Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów” – to autorski projekt Banku Millenium, który został przygotowany we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Szkołą Główną Han.

Rynek BioLNG:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: PAP MediaRoom

zdjęcie: pl.freepik.com/autor/rawpixel-com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE