Definicja biomasy i drewna energetycznego już znana!

Definicja biomasy i drewna energetycznego już znana! Na stronie Sejmu pojawił się projekt Ustawy o  "zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw".  Jest w nim mowa m.in. o pellecie, brykiecie, toryfikacie i biowęglu. Oto kilka najciekawszych definicji zawartych  w dokumencie: biomasa – ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i…

czytaj więcej »

Definicja drewna energetycznego nie istnieje. Będą kontrole

Definicja drewna energetycznego nie istnieje. Tymczasem prezes URE przypomina o zakazie wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Jak to rozumieć? Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku: instalacji odnawialnego źródła energii…

czytaj więcej »

Drewno trzeba sprzedać możliwie szybko

11 sierpnia przez Polsce przetoczyły się gwałtowne burze, skutkujące ogromnymi zniszczeniami terenów leśnych. Z Tadeuszem Chrzanowskim z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu o tym, jak pozyskiwane jest drewno po nawałnicy rozmawia Robert Domżał. Z których obszarów województwa kujawsko-pomorskiego najtrudniej będzie usuwać zalegające drewno? - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu obejmuje lasy niemal całego województwa kujawsko-pomorskiego oraz południowej części województwa pomorskiego.…

czytaj więcej »

Lasy Państwowe wkraczają na rynek dostaw biomasy

Zorganizowane 17 stycznia przez firmę Biocontrol oraz Lasy Państwowe seminarium informacyjne na temat drewna energetycznego było nie tylko okazją do przedstawienia nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w tej sprawie, ale również zapowiedzią strategicznego projektu LP, który oznacza wejście Lasów na rynek dostaw biomasy dla energetyki zawodowej. Przedstawiciele Lasów zapowiedzieli wejście na rynek biomasy jako nowy gracz. Podstawowym założeniem tego projektu, który…

czytaj więcej »

Drewno na cele energetyczne, czyli drewno energetyczne

Z końcem listopada 2016 roku pojawił się pierwszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego, którego treść została mocno oprotestowana zarówno przez środowisko „drzewiarzy” jak i „energetyków”. Zgodnie z art. 119a Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw środowiska został…

czytaj więcej »