Powstało rozporządzenie, które definiuje, jakie wymogi musi spełniać drewno energetyczne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało wymagania jakościowe i wymiarowe. Rozporządzenie ukazało się we wtorek i zostało skierowane do konsultacji publicznych.

Reklama

Tzw. ustawa o OZE wprowadziła do polskiej legislacji pojęcie drewna energetycznego, rozumianego jako surowiec drzewny o obniżonej wartości technicznej i użytkowej, a przez to możliwy do zastosowania na cele energetyczne. Projekt rozporządzenia uszczegóławia kwestię tego, jakie parametry mają ustandaryzować te wymagania jakościowe.

Drewno energetyczne, czyli jakie?

– Nadrzędną funkcją projektowanego rozporządzenia jest eliminacja, zgodnie z ww. przepisem ustawy o odnawialnych źródłach energii, zjawiska spalania w energetyce zawodowej drewna, które może zostać wykorzystane przemysłowo w inny, bardziej korzystny gospodarczo sposób – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawodawca w tym przypadku wzorował się na Polskiej Normie PN-93/D-02002, która definiuj i standaryzuje surowiec drzewny w oparciu o zasadę kaskadowości jego wykorzystania. Jako drewno energetyczne zdefiniowane zostaną także odpady, przy określeniu czego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o odpadach.


Czytaj też: Od 1 lipca w Warszawie będzie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Kto nie wjedzie do Śródmieścia?


Takie drewno może powstać ubocznie podczas ścinki drzew i krzewów, w efekcie manipulacji surowca drzewnego, a także jako pozostałości po produkcji rolniczej, czyli np. zdrewniałe części roślin sadowniczych. Ponadto w definicje włączono drewno powstałe z przetworzenia w zakładach przerobu. Takie drewno nie może być zanieczyszczone.

Pod uwagę wzięto także celowe uprawy energetyczne drewna.

– Ze względu na pochodzenie tego surowca, tj. udokumentowane pozyskiwanie go na specjalnie w tym celu prowadzonych plantacjach charakteryzujących się określoną specyfiką, oraz jego postać, surowiec ten posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, co znacząco ogranicza jego przemysłowe wykorzystanie – wyjaśnia uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Parametry jakościowo-wymiarowe

W przypadku drewna okrągłego albo łupanego podstawową przesłanką mają być następujące cechy: średnica dolna mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 centymetrów w korze, bez względu na długość drewna, albo długość do 3 m i średnica górna równa lub większa niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze.


Czytaj też: Nawierzchnia bitumiczna wytwarzana z biomasy? To możliwe!


Ponadto konieczne jest spełnienie co najmniej jednej z przesłanek jakościowych:

  • krzywizna jednostronna drewna wynosząca co najmniej 10 centymetrów na całej długości drewna,
  • krzywizna wielostronna drewna wynosząca co najmniej połowę krzywizny jednostronnej drewna,
  • zgnilizna miękka drewna,
  • brunatnica obejmująca co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół drewna,
  • zaparzenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół drewna,
  • zwęglenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni sztuki drewna.

Szczegółowe wytyczne pojawiają się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Freepik/fwstudio

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE