W styczniu został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowych cech, jakie powinno spełniać drewno energetyczne. Do tej pory uwagi do niego zgłosiły organizacje reprezentujące różne gałęzie przemysłu leśnego, drzewnego i energetyki. Odnoszą się one głównie do zapisów dotyczących parametrów jakościowo-wymiarowych pozwalających na zaliczenie materiału drzewnego do drewna energetycznego.

Rozporządzenie to realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 119a Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). Branża biomasowa czeka na nie od 2016 roku. To jest od uchwalenia ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o OZE (Dz.U. 2016, poz. 925).

Reklama

Ze względu na konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe i energetyczne, w uzasadnieniu do projektu podano, że

źródłem drewna na cele energetyczne będzie surowiec nieprzydatny przemysłowo, w tym m.in.: drewno będące wynikiem działania siły wyższej i które nie znalazło nabywcy na inne cele, drewno przelegujące w lesie i nieodebrane przez nabywcę z jego winy, a także drewno zdeprecjonowane w stopniu sprawiającym jego nieprzydatność do celów innych niż energetyczne.


PELLET na magazynbiomasa.pl. Kliknij i sprawdź!


Na wniosek Ministerstwa Środowiska (pismo z dn. 27.02.2019 r.) pierwotny termin konsultacji dla tego projektu został przedłużony i skierowano go również do stowarzyszeń branży energetycznej, w tym: Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Definicja drewna energetycznego

Obecnie jedynym kryterium oceny materiału drzewnego na cele energetyczne jest definicja zawarta w Ustawie o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), która określa drewno energetyczne jako:

„surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego” (Art. 2, pkt 7a).

Niestety, dotychczas obowiązujące przepisy ustanawiające wymagania dla drewna pełnowartościowego przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2018 r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie „szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii” (Dz.U. z 2012 r. poz. 1229 z późn. zm.)), wobec czego obecnie brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących cech jakościowo-wymiarowych materiału drzewnego, które dopuszczałyby go do spalania na cele energetyczne.

Drewno energetyczne po nowemu

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.01.2019 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego klasyfikuje materiał drzewny na cele energetyczne do grup.

Jakich? Sprawdź poniżej w najnowszym Rynku Pelletu!

Tekst: Ilona Olsztyńska, SGS Polska Sp. z o.o.,
kierownik ds. rozwoju produktów certyfikowanych w obszarze regulowanym prawnie (CORP);
brakarz II klasy
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE