Drewno energetyczne znów budzi kontrowersje. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego z dnia 8 stycznia 2019 roku trafił do konsultacji. Zgłoszono kilkadziesiąt uwag i poprawek.  Wątpliwości budzi opis drewna pochodzącego z przemysłu oraz drewna poużytkowego i odpadów drzewnych.

Projekt został przygotowany w porozumieniu z Ministrem Energii oraz Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii i  jest realizacją upoważnienia określonego w art. 119a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). Po ostatniej nowelizacji znalazł się tam zapis mówiący, że:

Reklama

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii oraz ministrem właściwym ds.  gospodarki określi w drodze rozporządzenia szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego,  biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne”.

Ustawowa definicja drewna energetycznego określa to pojęcie jako

,,(…) surowiec drzewny, który ze względu na  cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe  zastosowanie”.

Z zapisów tych wynika, że poza energetyką surowcem drzewnym zainteresowane są również inne  działy gospodarki.

I właśnie w celu wyrównania szans w dostępie do surowca drzewnego przetwórców drewna wobec znajdującej się w  lepszej sytuacji energetyki (dzięki systemowi wsparcia OZE) stworzono uregulowania prawne chroniące najlepsze  sortymenty drewna dla szeroko rozumianego przemysłu drzewnego. W projekcie rozporządzenia określono warunki,  w jakich surowiec drzewny może być uznany za drewno energetyczne.

Dotyczy to drewna okrągłego, łupanego, pozostałości drzewnych (właściwsze byłoby pojęcie: odpady zrębowe), karpiny. W przypadku pozostałości drzewnych wyróżniono dość precyzyjnie drewno o średnicy poniżej 7 cm (w  korze) lub 5 cm (bez kory) oraz o większej średnicy w przypadku, kiedy nie posiada cech drewna użytkowego, a także  chrust, igliwie, korę, korzenie, karpę.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: dr Wojciech Cichy, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
Zdjęcie: Archiwum MB
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE