Komisja Europejska 14 lipca opublikowała pakiet propozycji pod nazwą „Fit for 55”. Ma na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. W porównaniu z poziomem emisji z 1990 r. A także osiągnięcie całkowitej neutralności emisji gazów cieplarnianych w 2050 r.

Reklama

Rola biomasy w energetyce

Propozycje te, dotyczące 13 aktów prawnych, obejmują cały szereg działań w różnych dziedzinach gospodarki, m.in.: w transporcie i budownictwie. A także wzrost wykorzystania biomasy i innych OZE w wysokosprawnym ciepłownictwie, chłodnictwie i elektroenergetyce, hodowli zwierząt, lotnictwie i budowie samochodów. Zmiany są także przewidywane w Systemie Handlu Emisjami (ETS) oraz w sposobie wykorzystywania gruntów na uprawy leśne i rolnicze.

Szczególnie dużo miejsca w tych dokumentach poświęcono biomasie. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w krajach UE biomasa zapewnia pokrycie ok. 10% całkowitego zużycia energii i jest źródłem ok. 60% OZE. Dokumenty te potwierdzają, że biomasa odgrywa ważną rolę w energetyce i nadal będzie stanowić jeden z dyspozycyjnych filarów systemu dekarbonizacji energii. Jednak dalsze stosowanie biomasy musi być realizowane w zrównoważony sposób, bez negatywnych skutków, z zachowaniem zasady różnorodności biologicznej i maksymalnej oszczędności lasów. Na tę radykalną transformację energetyczną przewidziane są duże środki finansowe, a Polska ma być ich głównym beneficjentem.

Nasz kraj stoi więc przed ogromną szansą dokonania radykalnych zmian w elektroenergetyce i w ciepłownictwie przy optymalnym wykorzystaniu dotacji UE. Warunkiem wykorzystania tej szansy jest jednak rozsądne podejście do planowanych zmian, których efektem powinna być radykalna zmiana źródeł pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

Sytuacja w ciepłownictwie

Polskie ciepłownictwo opiera się głównie na węglu. Wg GUS ciepłownictwo systemowe dostarcza ok. 24% ciepła, a pozostałe 76% – ciepłownictwo niesystemowe, z czego 49% wytwarzają gospodarstwa domowe, przemysł i budownictwo – 20%, a handel, usługi i pozostałe – 7%. W ciepłownictwie dostawcami energii są głównie kotły średniej mocy (1-5 MW – ok. 3400 szt., 5-20 MW – ok. 1200 szt. i 20-50 MW – ok. 100 szt.). W większości są to jednostki przestarzałe. Kotły o mocy powyżej 50 MW dostarczają ok. 38% ciepła systemowego.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Marek Pronobis, Piotr Sakiewicz, Jerzy Majcher, Józef Sołtys
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE