Biomasa w energetyce i ciepłownictwie. Będzie jej więcej?

biomasa w energetyce

Identyfikacja barier w funkcjonujących systemach wsparcia. A także analiza możliwych zmian w zakresie systemu rozliczeń biomasy drzewnej lub biomasy pochodzenia rolniczego w przypadku aukcji OZE . To aktualne zadanie spec-zespołu ds. biomasy przy Minister Klimatu i Środowiska. Zespół powołano w maju, ale faktycznie pracuje od czerwca. Jakie są jego cele?

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa w ostatnich dniach maja br. wydała zarządzenie, którym powołała do życia zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

Biomasa w energetyce

Inauguracyjne posiedzenie zespołu odbyło się 10 czerwca br. Powołano do niego: przedstawicieli ministrów do spraw klimatu i środowiska, do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw gospodarki. Powołano również Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o.

Znaleźli się w nim też ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Znalazło się też miejsce dla Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz. A także Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz Związku Banków Polskich.

Podczas pierwszego w tym gronie spotkania ekspertom przedstawiono ich zadania. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.

– Powołując go podejmujemy wspólnie z branżą dialog, którego celem będzie wypracowanie propozycji likwidacji barier i ograniczeń funkcjonujących w sektorze biomasy – mówił wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj! W niech również biomasa w energetyce

Tekst: Redakcja
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski