Ekologiczne ciepło z biomasy ogrzeje mieszkańców Kozienic

ciepło z biomasy kozienice

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przeprowadzi modernizację źródła ciepła w Kozienicach. Na inwestycję tę otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22,7 mln zł dotacji oraz pożyczkę także w wysokości 22,7 mln zł.

Ekologiczne ciepło z biomasy

Ta ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Kozienice zostanie zrealizowana w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

Celem projektu jest zaopatrzenie w ekologiczne ciepło mieszkań i domów mieszkańców miasta Kozienice podłączonych do istniejącej sieci ciepłowniczej. Całkowity koszt inwestycji to 55 903 500 zł. Kwota zarówno dotacji, jak i pożyczki ze środków NFOŚiGW wyniesie po 22 725 000 zł.

„Ciepłownictwo powiatowe”

– Celem rządu, resortu klimatu i środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest redukcja emisji zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Doskonałym do tego narzędziem są programy takie jak  „Ciepłownictwo powiatowe”, czy planowany program  „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – zaznacza Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Wiemy, że transformacja ciepłownictwa zawodowego jest procesem kosztownym. Nieduże przedsiębiorstwa ciepłownicze mają problem z dostępem do kapitału na inwestycje, a bez potrzebnej modernizacji stają przed coraz trudniejszą walką o rentowność działalności. Dlatego proponujemy systemowe wsparcie, dzięki któremu będzie można – tak jak tu w Kozienicach – finansować adekwatne rozwiązania technologiczne – podkreśla szefowa resortu.


Biomasa sposobem na kryzys energetyczny? Sprawdź program IV Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie. 


Modernizacja źródła ciepła w Kozienicach

– NFOŚiGW poprzez swoje programy priorytetowe  wspiera finansowo transformację energetyczną, szczególnie mniejszych systemów ciepłowniczych. Nowoczesne źródła ciepła przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych, czego efektem są oszczędności w zużywanym paliwie, a tym samym spadek kosztu wytworzonego ciepła. W efekcie maleje koszt ogrzewania dla odbiorców ciepła systemowego – mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Tym bardziej cieszy, że inwestycja będzie mieć nie tylko ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, ale przyniesie również efekty ekologiczne. Dzięki modernizacji źródła ciepła w Kozienicach nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 16 099 ton/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 213 313 GJ/rok, jak również zmniejszenie zużycia energii końcowej o 4 634 GJ/rok.

65,6% ciepła będzie pochodzić z OZE

– Kozienicki projekt dotyczy budowy dwóch układów kogeneracji, składających się z dwóch kotłów na biomasę, każdy o mocy nominalnej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-technologiczną i dwóch obiegów ORC do produkcji energii elektrycznej w układzie skojarzonym o mocy do 145 kWe każdy. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy budynek ciepłowni wraz z infrastrukturą oraz składem paliwa, nastąpi również montaż agregatu prądotwórczego – mówi Piotr Kozłowski, burmistrz Gminy Kozienice – Warto zaznaczyć, że po realizacji projektu 65,6% ciepła będzie produkowane z odnawialnych źródeł energii, co oznacza że system ciepłowniczy w Kozienicach stanie się systemem efektywnym energetycznie – podkreśla burmistrz Kozienic.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe – II nabór” została podpisana 19 września 2022 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca stycznia 2025 r.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW

This post is also available in: polski

ael