O biogazie w Ministerstwie Rozwoju

Brak przejrzystego prawa dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i opór agencji rządowych przed wprowadzaniem zmian, które wsparłyby branżę - to główne powody hamujące sektor biogazu, wynika z konferencji "Biogazownie - sposób na energetykę rozproszoną", która 2 marca odbyła się w Warszawie. Podczas spotkania, w którym udział wzięło ok. 150 przedstawicieli branży biogazowej, głos zabrał wiceminister energii Andrzej Piotrowski mówiąc, że rząd…

czytaj więcej »

Skuteczne odsiarczanie to czysty zysk

Na pytania „Magazynu Biomasa” odpowiada Michał Łupiński, prezes Zespołu Innowacyjnego PROMIS sp. z o.o.  Z.I. PROMIS został założony w 1988 r.przez grupę pracowników instytutów badawczych celem wprowadzenia w życie pomysłów dotyczących odsiarczania. W jakim punkcie znajduje się firma po 28 latach jej funkcjonowania? Nasza firma od początku swojego istnienia skupiała się na usuwaniu siarkowodoru z gazu. W latach 90-tych z sukcesem wdrożyliśmy…

czytaj więcej »

Ciepło z biogazu w lokalnych instalacjach suszarniczych

W zdecydowanej większości biogazowni produkowany biogaz i zawarty w nim metan spalany jest lokalnie w silnikach gazowych, generujących energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna, poza częścią zużywaną na własne potrzeby, dystrybuowana jest do sieci elektroenergetycznej i sprzedawana lokalnemu operatorowi energetycznemu. Energia cieplna natomiast zawsze jest dla właściciela biogazowni przedmiotem troski związanej ze sposobem jej wykorzystania. Energia cieplna wytwarzana jest w procesie…

czytaj więcej »

Konferencja biogazowa pod patronatem Ministerstwa Energii

2 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbędzie się konferencja „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną” objęta Patronatem Honorowym Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego. Celem spotkania organizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) jest przybliżenie środowiskom opiniotwórczym programu rozwoju biogazowni jako wiodącego sektora w branży OZE. Udział w spotkaniu potwierdził…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy OZE może być wsparciem dla biogazowni

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o OZE. Wprowadza  ona dodatkowy obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia energii z biogazowni rolniczych.  Wsparciem zostaną objęte istniejące instalacje oraz te, które ruszą do końca czerwca br. Nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE ma wprowadzić dodatkowy obowiązek zakupu zielonych certyfikatów z biogazowni rolniczych.  Jak podaje "Rzeczpospolita”, dodatkowy obowiązek umorzenia certyfikatów z biogazowni rolniczych miałby wynieść 1 proc.…

czytaj więcej »