Serwis biogazowni – lepiej zapobiegać niż leczyć cz.2

Pozyskiwanie biogazu oraz jego wykorzystanie w wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła przy udziale agregatu prądotwórczego daje wymierne korzyści, należy jednak pamiętać, że surowiec wykorzystywany jako paliwo w jednostkach prądotwórczych musi spełniać ściśle określone kryteria jego utylizacji, zgodne z wytycznymi producenta jednostki zawartymi w dokumentacji DTR agregatu. Określenie wartości energetycznej surowca oraz poziomu zanieczyszczeń wraz z klasyfikacją biogazu stanowi istotną…

czytaj więcej »

Kondycja niemieckich biogazowni rolniczych

W ubiegłym roku Niemcy zainstalowali niemal dwa razy więcej biogazowni rolniczych, niż zbudowano do tej pory w naszym kraju. Są to jednak instalacje relatywnie o małej mocy. W efekcie zainstalowany w ubiegłym roku łączny potencjał biogazowni rolniczych w Niemczech był najniższy od początku uruchomienia niemieckiego systemu wsparcia dla OZE. Niemieckie stowarzyszenie branży biogazowej Fachverband Biogas  poinformowało, że u naszych zachodnich sąsiadów w…

czytaj więcej »

Ceny zielonych certyfikatów najniżej w historii

Wsparcie elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) spadło  do najniższego poziomu w historii. Ceny tzw. zielonych certyfikatów dobiła informacja rządu, że planuje od przyszłego roku ograniczyć obowiązek ich zakupu.  Wbrew oczekiwaniom części inwestorów, w przyszłym roku sprzedawcy energii nie będą musieli wylegitymować się zakupem przynajmniej co piątej kilowatogodziny ze źródeł odnawialnych. Łączny obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE wyniesie w 2017 roku…

czytaj więcej »

Biogazownie zwyciężą w aukcjach?

Największymi beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być głównie właściciele istniejących biogazowni- wynika z przedstawionych  przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń doprecyzowujących zasady systemu aukcyjnego.    Już wcześniej było wiadomo, że obecny rząd widzi w systemie wsparcia dla OZE specjalne miejsce dla biogazowni rolniczych. W znowelizowanej niedawno ustawie o OZE dla biogazowni przewidziano osoby koszyk aukcyjny, a także określono z góry minimalną cenę…

czytaj więcej »

Jest biogazownia, nie ma odpadów

Biogazownia  wybudowana na poznańskim Morasku kosztowała 60 mln zł. Inwestycja może przynieść dla Poznania więcej strat niż korzyści.  Zastosowana technologia wymaga zastosowania substratu w postaci nie tylko odpadów zielonych, ale także tzw. odpadów kuchennych. Niestety na terenie miasta nie funkcjonuje system zbiórki odpadów z tej drugiej grupy.  Zakład ma  przyjmować rocznie 18 tys. ton odpadów zielonych i 12 tys. ton odpadów kuchennych. Problem jest taki, że…

czytaj więcej »