„Rynek Biogazu” – pozostał tydzień do zamknięcia dodatku!

Do zamknięcia lutowej edycji "Rynku Biogazu", cyklicznego wydawnictwa kompleksowo opisującego sektor biogazu w Polsce i Europie, pozostał zaledwie tydzień. Zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty na łamach magazynu.  Nakład 4 tys. egzemplarzy dodatku trafia do właścicieli biogazowni, właścicieli największych w Polsce gospodarstw rolnych, trzody chlewnej i ferm drobiu, przedsiębiorstw rolno-spożywczych, sektora komunalnego, inwestorów zainteresowanych budową biogazowni oraz przedstawicieli gmin i samorządów. Oferta…

czytaj więcej »

Metody kontroli odorów z biogazowni

Jednym z częściej podkreślanych problemów wynikających z funkcjonowania biogazowni są dla okolicznej ludności odory, co najczęściej wiąże się z wykorzystywaniem w instalacji biogazowej odpadów pochodzących m.in. z intensywnej produkcji zwierzęcej, przetwórstwa spożywczego oraz strat z procesów ich dystrybucji/konsumpcji czy odpadów komunalnych. W wyniku degradacji odpadów organicznych przez organizmy beztlenowe produkowany jest nie tylko użyteczny metan, ale również silnie cuchnące gazy oraz…

czytaj więcej »

Już dziś pierwsze aukcje OZE

W piątek 30 grudnia odbędzie się pierwsza aukcja dla wytwórców energii z OZE. Dwie z czterech aukcji adresowane są dla producentów biogazu rolniczego (poniżej 1 MW i powyżej 1 MW). Chętnych do przejścia do nowego systemu wsparcia będzie prawdopodobnie mniej, niż zakładało Ministerstwo Energii. Wielu przedsiębiorców działających w branży OZE jest niezadowolonych z proponowanych rozwiązań i bojąc się ryzyka inwestycyjnego decyduje…

czytaj więcej »

„Magazyn Biomasa” na konferencji biomasowej w Graz

W dniach 18-20 stycznia 2017 r. w austriackim Graz odbędzie się piąta edycja Central European Biomass Conference. To jedna z największych imprez poświęconych tematyce bioenergii na świecie, w której bierze udział ponad 1000 przedstawicieli branży. Celem konferencji w Graz jest integracja środowisk związanych z biomasą i rozmowa na temat możliwości promowania wykorzystania biomasy zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak też w przemyśle.…

czytaj więcej »

Sukces I Kongresu Biogazu

Biogazownicy – sektor przedsiębiorców OZE -  potrzebuje zjednoczenia i wsparcia w rozwoju. To główny wniosek, jaki nasuwa się po dwudniowym spotkaniu branży w Rawie Mazowieckiej, podczas I Kongresu Biogazu. Ponad 180 osób  - przedstawicieli świata nauki, firm inwestycyjnych, doradczych, projektowych i instytucji finansowych oraz Ministerstwa Energii, Agencji Rynku Rolnego i NFOŚiGW, a także właściciele biogazowni - wzięło udział w odbywającym się…

czytaj więcej »