Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że przeprowadzone w dniach 17, 18 i 19 października aukcje OZE dla niektórych rodzajów odnawialnych źródeł energii zakończyły się bez rozstrzygnięcia, a jako powód podał niezłożenie wymaganej liczby ofert, które spełniały ustawowe warunki.

Reklama

Na 17 października zaplanowano aukcję AZ/1/2018. Przeznaczona była dla źródeł o mocy większej niż 500 kW, które produkują energię elektryczną z biogazu pozyskiwanego:

 • ze składowisk odpadów,
 • oczyszczalni ścieków,
 • z innych źródeł,

oraz dla OZE większych niż 1 MW spalających biomasę w:

 • dedykowanych instalacjach
 • lub układach hybrydowych,
 • spalarni śmieci
 • lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego (współspalania).

Aukcja ta była przeznaczona także dla spalarni odpadów, biomasy i instalacji hybrydowych, pracujących w kogeneracji.

Druga aukcja AZ/2/2018 (zaplanowana na 18 października) skierowana była do źródeł o mocy ponad 1 MW a wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy.

Trzecia  AZ/3/2018 obejmowała małe elektrownie wodne – o mocy poniżej 1 MW, źródła wykorzystujące biopłyny, energię geotermalną i wiatr na morzu.

Kolejne aukcje zaplanowane są na 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy dla:

 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
  • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
  • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE