Aukcje OZE – pierwsza nierozstrzygnięta, druga skromna

Prezes URE ogłosił wyniki pierwszych tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pierwsza nie została rozstrzygnięta, bo zgłosiło się za mało oferentów. W drugiej zakontraktowano energię o wartości ok. 138 mln złotych, a miało być 2,2 mld zł. W dniach 25 i 26 listopada br. odbyły się dwie pierwsze z tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych…

czytaj więcej »

Rozpoczęły się aukcje OZE dla mniejszych producentów energii

Rozpoczęły się aukcje OZE dla mniejszych producentów energii. W dniach 2-4 grudnia startują w nich właściciele istniejących instalacji hydroenergetycznych, biogazowych, małych wiatrowych na morzu i geotermalnych o mocy nie większej niż 1 MW. W sesji poniedziałkowej zaplanowano zakup 1 475 211 MWh o wartości 811 366 050 zł. W aukcji startują hydroenergia (< 0,5 MW), biopłyny, hydroenergia (≥ 0,5 MW i…

czytaj więcej »

Pierwsze aukcje OZE – czy biomasa znów zwycięży?

OZE w Polsce

Trwają pierwsze w tym roku aukcje OZE. W sumie zaplanowano ich na ten rok dwanaście. Do aukcji, które odbyły się w poniedziałek i wtorek (25 i 26 listopada) przystępowały firmy już funkcjonujące. Od 5 grudnia rozpoczną się aukcje dla podmiotów, które są nowymi wytwórcami energii z odnawialnych źródeł. Odbędzie się wówczas największa w Europie aukcja dla lądowej energetyki wiatrowej. Aukcje są…

czytaj więcej »

Niedługo aukcje dla OZE. Prezes URE przypomina

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystosował komunikat w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”. Mając na uwadze zbliżające się terminy sesji aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, podlegających przeprowadzeniu w roku 2019, uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią pisma Ministra Energii z dnia 6 listopada br., znak: DEO.I.4040.3.2019; IK:387722, a także poprzedzającego…

czytaj więcej »

Komisja Europejska daje zielone światło dla aukcji OZE

Komisja Europejska 31 października 2019 r. poinformowała polski rząd, że w jej opinii zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy. Stanowisko Komisji Europejskiej pozwoli Prezesowi…

czytaj więcej »