Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego?

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego? Wejście w życie kolejnej nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu ponownie opatrzone jest informacją, że ma ona „ułatwić, uprościć itd...”. Z jakim skutkiem? Pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce została oddana do użytku w 2005 r. Wówczas nie było żadnych regulacji  prawnych, dotyczących postępowania z pofermentem. A przepisy unijne, które regulowały to zagadnienie, nie miały  żadnego…

czytaj więcej »

Biogazowy boom? Potrzebujemy stabilnego prawa

Czy czeka nas biogazowy boom? Najpierw potrzebujemy stabilnego prawa - uważa Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Którą w marcu wybrano również do Zarządu European Biogas Association. Jest pani pierwszą osobą w zarządzie EBA reprezentującą polskich biogazowników? Sylwia Koch-Kopyszko: Tak, jestem pierwszą kobietą w zarządzie EBA i pierwszym polskim reprezentantem. Na czym polegają pani zadania w EBA? Sylwia Koch-Kopyszko: Jako członek…

czytaj więcej »

Sieć zagrodowych mikrobiogazowni – to działa!

Wiedza o korzyściach wynikających z wykorzystania biogazowni w sektorze rolniczym jest już w tzw. „kręgach osób zainteresowanych” dość powszechna. Znany jest też ogromny, nominalny potencjał biogazowy w Polsce, który znacząco przewyższa realną dostępność substratów w Niemczech. Uświadomiono nam również, że maksimum korzyści możemy osiągnąć nie przerywając łańcucha żywieniowego, co oznacza, że miejsce kiszonek służących skarmianiu inwentarza powinny zastąpić odpady produkcji rolnej…

czytaj więcej »

Oto czego biogazownik nigdy ci nie powie…

Biogazownia to trudna i kosztowna inwestycja. Każdy, kto się na nią zdecydował, wie, że praca przy instalacji wiąże  się z ryzykiem. W Polsce nie odnotowuje się wielu wypadków przy pracy w obiekcie. Pytanie jednak, czy wynika to z  drobiazgowego przestrzegania zasad BHP, czy raczej z dużego doświadczenia i szczęścia osób pracujących w biogazowni? Kiedy podejmowane są dyskusje związane z funkcjonowaniem biogazowni,…

czytaj więcej »

65 proc. energii z OZE w Niemczech. Czy to realny cel?

Niemcy do 2030 roku chcą produkować 65 proc. energii z OZE. Czy to realny cel? Tamtejsze Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (Der Bundesverband Erneuerbare Energie - BEE) opublikowało własny scenariusz, który pozwoli zrealizować rządowe założenia. Dużą rolę odgrywają w nim biogaz i biomasa. Z punktu widzenia Horsta Seide, prezesa niemieckiego Stowarzyszenia Biogazu, kluczowy jest rozwój bioenergii. - Wraz z przedstawicielami innych krajowych stowarzyszeń…

czytaj więcej »