Jest już 100 zarejestrowanych biogazowni rolniczych!

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego został zaktualizowany przez Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w środę (26 czerwca 2019 roku). Z najnowszych danych, jakie posiada KOWR wynika, że aktualnie w Polsce funkcjonuje 87 podmiotów produkujących biogaz rolniczy. Niektóre z nich mają po kilka biogazowni. Dlatego pojawiło się kilka zmian na naszej mapie. Sprawdź koniecznie! Sprawdź koniecznie: MAPA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z Rejestru wytwórców biogazu rolniczego (stan na…

czytaj więcej »

Biogazownicy proponują zmiany legislacyjne konieczne dla rozwoju OZE

Biogazownicy proponują zmiany legislacyjne konieczne dla rozwoju OZE. Członkowie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego przeanalizowali obecne uwarunkowania prawne i wysłali swoje uwagi do Ministerstwa Energii. Okazało się, że ME już podjęło działania mające na celu poszerzenie wsparcia gwarantowanego Feed-in Premium (FiP) o instalacje odnawialnego źródła energii wytwarzające energię elektryczną z biogazu rolniczego do mocy zainstalowanej większej niż 500 kW…

czytaj więcej »

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego?

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego? Wejście w życie kolejnej nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu ponownie opatrzone jest informacją, że ma ona „ułatwić, uprościć itd...”. Z jakim skutkiem? Pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce została oddana do użytku w 2005 r. Wówczas nie było żadnych regulacji  prawnych, dotyczących postępowania z pofermentem. A przepisy unijne, które regulowały to zagadnienie, nie miały  żadnego…

czytaj więcej »

Biogazowy boom? Potrzebujemy stabilnego prawa

Czy czeka nas biogazowy boom? Najpierw potrzebujemy stabilnego prawa - uważa Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Którą w marcu wybrano również do Zarządu European Biogas Association. Jest pani pierwszą osobą w zarządzie EBA reprezentującą polskich biogazowników? Sylwia Koch-Kopyszko: Tak, jestem pierwszą kobietą w zarządzie EBA i pierwszym polskim reprezentantem. Na czym polegają pani zadania w EBA? Sylwia Koch-Kopyszko: Jako członek…

czytaj więcej »

Sieć zagrodowych mikrobiogazowni – to działa!

Wiedza o korzyściach wynikających z wykorzystania biogazowni w sektorze rolniczym jest już w tzw. „kręgach osób zainteresowanych” dość powszechna. Znany jest też ogromny, nominalny potencjał biogazowy w Polsce, który znacząco przewyższa realną dostępność substratów w Niemczech. Uświadomiono nam również, że maksimum korzyści możemy osiągnąć nie przerywając łańcucha żywieniowego, co oznacza, że miejsce kiszonek służących skarmianiu inwentarza powinny zastąpić odpady produkcji rolnej…

czytaj więcej »