Międzynarodowy aspekt rynku biomasy

rynek biomasy

Według danych z sierpnia 2022 wzrost cen zrębki wynosi 154% rok do roku i 92% od początku roku. Ceny biomasy kształtują się na poziomie między 15 a 18 EUR/GJ dla basenu Morza Bałtyckiego. Przewiduje się, że ceny pelletu drzewnego w sezonie 2022/2023 osiągną poziom 365-370 EUR/t, natomiast producenci niechętnie deklarują dostępne wolumeny po wspomnianych cenach ze względu na brak dostępności…

czytaj więcej »

Aspekt regulacyjny wykorzystania biomasy

Aspekt regulacyjny wykorzystania biomasy

Głównym dokumentem, który określa m.in . wiążący unijny cel w odniesieniu do całkowitego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2018 r., czyli tzw. RED II. Ustanawia ona zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz dotyczące jej prosumencji i wykorzystania w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz…

czytaj więcej »

Potencjał rynku biomasy w Polsce

Potencjał rynku biomasy w Polsce

Od początku 2022 roku obserwujemy nagłe zmiany na rynku surowcowym, które okazują się bardzo korzystne dla rynku biomasy w naszym kraju i regionie geograficznym. Czas uchwycić skalę oraz możliwości, by zrozumieć zasadność dalszych inwestycji i poszukiwań surowca w konkretnych regionach. POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT "BIOMASA W POLSCE 2022/23" Potencjał rynku biomasy w Polsce Mimo wielu lat wykorzystywania biomasy w energetyce i ogromu…

czytaj więcej »

Ciepłownia w Orzyszu będzie spalać biomasę

biomasa ciepłownia w Orzyszu

Firma Unibep przeprowadzi modernizację ciepłowni w Orzyszu, która po przebudowie, do produkcji ciepła będzie wykorzystywała biomasę. Dostawcą technologii jest firma Intermet. Wartość inwestycji to ok. 29,3 mln zł brutto. Biomasa w Orzyszu Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie budynku ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi, magazynu biomasy oraz przykotłowego magazynu biomasy, z podłogą ruchomą. Ponadto wykonawca dostarczy i zamontuje dwa kotły wodne o mocy znamionowej…

czytaj więcej »

Dlaczego Polska nie zwiększa produkcji energii z biomasy?

energia z biomasy

Jak ma się energia z biomasy w Polsce? Dostępne dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych systemy wsparcia nie zapewniały stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy. Oto główny wniosek Najwyższej Izby Kontroli, która uznaje biomasę za OZE charakteryzujące się stabilnością i dyspozycyjnością. Wnioski pokontrolne trafiły do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Urzędu Regulacji Energetyki. POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT "BIOMASA…

czytaj więcej »