Rachunki za prąd i gaz w 2021 roku. Czy bardzo się zmienią?

Rachunki za prąd i gaz w 2021 rok

Jak zmienią się rachunki za prąd i gaz w 2021 roku? Prezes URE podsumował wyniki postępowań taryfowych dotyczących największych dostawców energii elektrycznej i gazu. REKLAMA W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i sprzedawców świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców. Zarówno sprzedawcy…

czytaj więcej »

URE bada rynki detaliczne energii elektrycznej i gazu

badanie rynku energii

Do 22 lutego br. URE poprowadzi badanie rynków detalicznych energii elektrycznej i gazu. REKLAMA Monitoring obejmuje przedsiębiorstwa posiadające koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi o największym udziale w rynku oraz najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych. Do przedsiębiorców przesłane zostały formularze ankiet. Są one również dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce Obowiązki sprawozdawcze – formularze. Tegoroczna formuła badania jest szersza…

czytaj więcej »

Taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok zatwierdzone

Ustawa o cenach prądu

Prezes URE zatwierdził kolejne taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja. REKLAMA Taryfy na dystrybucję energii Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11[1]), natomiast w…

czytaj więcej »

Opłata za OZE będzie inna! Zmiany od stycznia na rachunkach

opłata za oze

Od stycznia 2021 roku czekają nas zmiany na rachunkach za prąd! Niezależne od wyniku postępowań taryfowych, a wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Pojawi się nowa pozycja - opłata mocowa, a dotychczasowa, zerowa opłata OZE zacznie mieć wartość dodatnią. Rachunki za prąd wzrosnąć mogą także ze względu na nowe taryfy. O tych rozstrzygnie URE. W czwartym kwartale każdego roku w Urząd Regulacji…

czytaj więcej »

Pierwsza aukcja OZE rozstrzygnięta! Wykorzystano tylko 20 proc. wsparcia

Aukcje OZE w trybie specjalnym

Pierwsza aukcja OZE rozstrzygnięta! Prezes URE rozstrzygnął pierwszą tegoroczną aukcję dla odnawialnych źródeł energii. REKLAMA 3 listopada odbyła się pierwsza w tym roku aukcja OZE, jedyna przeznaczona dla instalacji istniejących i dedykowana źródłom, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła 2 500 GWh, a jej…

czytaj więcej »