W Półwsi w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęła się budowa biogazowni. Będzie to kolejny obiekt, którego właścicielem i operatorem jest Polska Grupa Biogazowa, przejęta w marcu 2023 r. przez TotalEnergies. Wydarzenie uświetniła ceremonia, podczas której wmurowano kamień węgielny pod nową instalację.

Reklama

Półwieś i nie tylko

Instalacja budowana w Półwsi to dziewiętnasta biogazownia w portfolio PGB. Składać się będzie z dwóch komór fermentacyjnych oraz komory fermentacji wtórnej, która zwiększa odzysk biogazu z substratu. Jej projekt jest bliźniaczy do istniejących już instalacji w Kupinie, Falknowie i Gołoszycach. To obiekty zasilane odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego. Jako substraty wykorzystują m.in. serwatkę, wysłodki buraczane czy kiszonkę kukurydzianą. Biogazownia w Półwsi każdego roku będzie produkowała ponad 8,3 GWh energii elektrycznej i niemal 8 GWhth ciepła

To nie jedyna inwestycja na etapie budowy. Kolejna biogazownia powstaje w Bagdadzie w województwie wielkopolskim, a w planach jest kilkanaście nowych inwestycji.

Budowa biogazowni w Półwsi

Czytaj też: Produkcja biogazu może być szansą dla polskiej wsi


Kamień węgielny wmurowany w Półwsi

Ceremonia, biogazownia w Półwsi, TotalEnergies/PGB

7 grudnia br. do Kupina zaproszono francuską delegację reprezentantów firmy TotalEnergies. Wśród nich znalazł się Olivier Guerrini, wiceprezes ds. biogazu międzynarodowego koncernu. Wyraził on dużą aprobatę dla działań z obszaru OZE i zadeklarował ich kontynuowanie, podsumowując, iż “jest to wspaniały przykład przyjaźni polsko-francuskiej”. Głównym punktem wydarzenia stało się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę biogazowni. W tym symbolicznym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatu iławskiego oraz reprezentanci TotalEnergies i Polskiej Grupy Biogazowej.

– Z dumą przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce poprzez stały rozwój energetyki biogazowej opartej na lokalnie wytwarzanym odnawialnym paliwie umożliwiającym niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej. PGB realizuje także cele UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej. Dzięki przejęciu PGB, uruchomieniu biogazowni w Gołoszycach i dzisiejszej inauguracji projektu w Półwsi rok 2023 zapowiada się przełomowo dla TotalEnergies w Polsce. Chcemy nie tylko utrzymać tę dynamikę, lecz również zwiększyć aktywność w dziedzinie biogazu w kraju, umożliwiając dekarbonizację zużycia energii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Celem TotalEnergies na rok 2030 jest osiągnięcie łącznej mocy produkcyjnej bruSo na poziomie 20 TWh ekwiwalentu biometanu i udziału kapitałowego w produkcji (equity producWon) rzędu 10 TWh – oznajmił Olivier Guerrini, wiceprezes ds. biogazu w TotalEnergies i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGB.

Olivier Guerrini, wiceprezes ds. biogazu w TotalEnergies i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGB

– Pragnę szczególnie podziękować gościom dzisiejszej uroczystości, wszystkim zaangażowanym podmiotom i przedstawicielom lokalnej społeczności za ich wkład w ten istotny projekt. Dzięki swemu szerokiemu zastosowaniu – od zbiórki odpadów organicznych, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po produkcję naturalnego nawozu pofermentacyjnego – biogaz stanowi ważne ogniwo gospodarki o obiegu zamkniętym. Z jego dobrodziejstw korzysta cała społeczność lokalna. Rozwój biogazowni i całego sektora nie tylko promuje energię odnawialną, lecz również tworzy nowe miejsca pracy – powiedziała Sabine Dujacquier, zastępczyni dyrektora Generalnego Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Sabine Dujacquier, zastępczyni dyrektora Generalnego Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Podczas przemówień zaznaczano pozytywne spojrzenie miejscowej społeczności na instalacje biogazowe, a także podkreślano rolę samorządów w budowaniu ich pozytywnego wizerunku. To ważne, aby promować tego typu rozwiązania odgórnie oraz pokazywać korzyści, jakie lokalna ludność uzyska dzięki produkcji biogazu na terenie swojej gminy.

– Rozwój odnawialnych źródeł energii jest dla Polski fundamentalnym i nieodwracalnym procesem. Podjęte przed laty decyzje o otwarciu się na inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą dziś owoce w postaci trzeciej biogazowni PGB w powiecie i stanowią fundament dla zrównoważonego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Każdego dnia widzimy, jak inwestycje PGB i TTE, kolejnego globalnego gracza, który zainwestował w naszym powiecie, przekładają się na wzrost zatrudnienia, większe wpływy z podatków oraz wyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy – podkreślił Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego.

Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego

Czytaj też: „Biogaz – Kodeks dobrych praktyk”. Do pobrania za darmo


Kamień węgielny pod biogazownię Półwieś

Jak działa biogazownia w Kupinie?

Podczas wydarzenia udostępniono do zwiedzania instalację biogazową na terenie Kupina. Oprócz trzech zbiorników fermentacyjnych – zawiera 2 silosy na substraty płynne i 2 silosy na substraty stałe, a także lagunę na poferment, silnik kogeneracyjny oraz stację przepompowni. Ten ostatni element układu to serce biogazowni – to tam następuje przesył i odbiór substratu między poszczególnymi komorami fermentacyjnymi oraz pompowanie pofermentu do laguny.

biogazownia Kupin
Biogazownia Kupin

Rocznie biogazownia przetwarza 40 tys. t substratu. Produkowane ciepło jest wykorzystywane na potrzeby własne zakładu, a także do suszenia drewna. Częściowo trafia do budynków użyteczności publicznej. Poferment powstały w biogazowni jest zagospodarowywany na obszarze 1000-1200 ha pod uprawę zbóż.

Biogazownia w Kupinie działa we współpracy z lokalnymi rolnikami i przetwórniami. Każdego dnia dostarczane są do niej substraty, głównie serwatka, co dzieje się na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu. Dzięki temu możliwe jest uprzednie planowanie składu mieszanki dostarczanej do komór fermentacyjnych i skuteczniejsze sprawowanie nadzoru technologicznego. Ponadto do substratów dodawane są środki antypienne, do których należy także olej rzepakowy, oraz makroelementy wspierające proces fermentacji metanowej.

Plan biogazowni Kupin
Plan biogazowni Kupin

Czytaj też: Biogaz, biometan, bioLNG czy bioCNG – co opłaca się bardziej?


Pierwsza biometanownia?

Obiekt w Półwsi rozpocznie produkcję biogazu w 2024 r. Potencjalnie do 2026 r. może tam powstać pierwsza biometanownia, jednak ze względu na trudności na poziomie administracyjnym projekt jest w zawieszeniu. Inwestor deklaruje gotowość pod kątem technicznym na dobudowanie wszelkich komponentów koniecznych do oczyszczania i zatłaczania biometanu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE