Biogazownie odegrają rolę w walce z suszami i ulewami?

Upały, ulewy - każde z tych zjawisk atmosferycznych ma wpływ na produkcję, cenę i poziom wykorzystania energii. Ostatnie takie wydarzenia komentuje dla Magazynu Biomasa Anita Bednarek z Goodvalley wskazując na rolę, jaką mogą spełnić biogazownie. Polska elektrownią węglowa w Bełchatowie, która jest zaraz największa na świecie, została zalana podczas ostatniej fali podtopień. Ceny energii skoczyły do nawet 1300zł/MWh. [Źródło] Ekspert Anita Bednarek: W…

czytaj więcej »

Suburbanizacja może przyczynić się do rozwoju zielonej energii

biogazownie

Suburbanizacja może przyczynić się do rozwoju zielonej energii, a zwłaszcza biogazowni, a to dzięki współpracy nowych mieszkańców terenów podmiejskich oraz rolników i hodowców. REKLAMA Obecnie w Polsce mamy do czynienia z największą w historii falą przesiedlania się mieszkańców miast na tereny podmiejskie. Efekty tego zjawiska można mnożyć – zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Jednakże w dobie suszy i nacisków Unii Europejskiej na…

czytaj więcej »

Susza zagraża rolnictwu. OZE może odegrać ważną rolę

Eksperci w całym kraju alarmują - susza nie jest już tylko ponurą wizją przyszłości. To realne zagrożenie dla miliona rolników i wszystkich mieszkańców Polski. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to niedobór wody w całym kraju może spowodować nie tylko katastrofę klimatyczną, ale również krach gospodarczy. REKLAMA W tym samym czasie energetyka konwencjonalna pochłania blisko 70 proc. krajowego zapotrzebowania na wodę. Dla porównania,…

czytaj więcej »

Polska może być trendsetterem zielonych technologii

Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości: Biogazownia jest bardzo ważnym ogniwem w domknięciu cyklu zaprojektuj, wyprodukuj, skorzystaj i zaprojektuj – wprowadź do obrotu po raz drugi. Dlaczego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zajęło się tematyką energii i energetyki rozproszonej? Jadwiga Emilewicz: Koszty energii są jednymi z najistotniejszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno przez małych, jak i dużych przedsiębiorców, w tym takich, dla których przygotowaliśmy pakiet rekompensat…

czytaj więcej »

Jan Krzysztof Ardanowski ambasadorem biogazu 2019

Jan Krzysztof Ardanowski ambasadorem biogazu

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi  otrzymał tytuł „Ambasadora Biogazu 2019”. Nagroda została przekazana podczas I Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu – Green Gas Poland 2019. Rada Programowa Konkursu przyznała ministrowi ten tytuł za wspieranie rozwoju branży biogazowej w Polsce oraz pełne zrozumienie znaczenia i roli tego sektora dla polskiego rolnictwa i lokalnego rozwoju energetyki rozproszonej. Jan Krzysztof Ardanowski…

czytaj więcej »