KOWR będzie promował biogazownie

KOWR promuje biogazownie

Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego. W związku z tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje promocję biogazowni jeszcze w tym roku. W rejestrze KOWR 121 biogazowni Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do prowadzenia rejestru wytwórców biogazu rolniczego, przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wpisanych do ww. rejestru, a także zbierania informacji rynkowych, ich agregowania i przekazywania ministerstwom odpowiedzialnym za kształtowanie krajowej…

czytaj więcej »

Rynek biometanu chcą budować duzi gracze

rynek biometanu

Z początkiem roku Towarowa Giełda Energii wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem ogłosili, że rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju rynku biometanu w Polsce. To szansa dla Giełdy na dalszy rozwój segmentu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Dla inwestorów, na klarowne zabezpieczenie transakcji. Biometan może być paliwem przyszłości w Polsce. Wiele jednak zależy od uwarunkowań prawnych, które będą podwalinami pod budowę…

czytaj więcej »

Biogaz w Browarze Okocim

instalacja biogazowa okocim

Grupa Carlsberg, w tym Carlsberg Polska skutecznie realizuje swoje cele zmierzające do osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej. Dzięki nowej inwestycji biogazowej Browar Okocim całkowicie wyeliminował koks jako paliwo. Strategia zrównoważonego rozwoju Nowa instalacja biogazowa w Browarze Okocim to element konsekwentnie prowadzonej polityki firmy. Od kilku lat Grupa Carlsberg wdraża w życie strategię zrównoważonego rozwoju. Swoje działania w tym zakresie koncentruje na czterech obszarach: energia…

czytaj więcej »

Budowa biogazowni? Uproszczona procedura dla instalacji do 500 kWe!

warsztaty biogazowe

Budowa biogazowni to szereg procedur administracyjno-budowlanych. Można go skrócić decydując się na instalację o mocy do 500 kW. W takim przypadku powierzchnia całej inwestycji nie może przekroczyć 1 ha. To z kolei pozwoli inwestorowi pominąć etap uzyskania decyzji środowiskowej. Uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej to czasochłonny i z reguły wieloaspektowy etap. Potencjalnych inwestorów biogazowych może odstraszyć cały proces związany z procedurami i…

czytaj więcej »

Biogazownie przyszłości będą w pełni zautomatyzowane?

NCBR

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), w ramach finansowanego z Funduszy Europejskich ekologicznego przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, przeznaczy na rozwój sektora polskich biogazowni 32,5 mln zł. Wśród najwyżej punktowanych wymagań, które powinny spełnić podmioty biorące udział w przedsięwzięciu wpisującym się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, znalazły się autonomiczność biogazowni oraz jak najwyższa wydajność produkcji biometanu. Na efekty tej inicjatywy nie trzeba będzie…

czytaj więcej »