Produkcja biogazu związana jest bezpośrednio z przemysłem rolno-spożywczym. A to dlatego, że szeroka gama odpadów produkowanych w jego ramach stanowi potencjalny i wysoko ceniony substrat do biogazowni. Pomimo że w Polsce przeważają biogazownie komunalne, z roku na rok rośnie znaczenie biogazowni rolniczych. Są ku temu powody.

Reklama

Na możliwość, a wręcz konieczność wykorzystania polskiego rolnictwa w produkcji biogazu szczególnie zwraca uwagę niedawno wprowadzona ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597).

Znacząca część zapisów ustawy skierowano bezpośrednio do gospodarstw rolnych, a jej nadrzędnym celem jest maksymalizacja produkcji biogazu na obszarach wiejskich.

Potencjał polskiej wsi

Zgodnie z definicją działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych. Włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich. Lub też utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. W ramach wspomnianej działalności produkuje się odpady. Odpady, które z uwagi na biodegradowalność z powodzeniem można wykorzystać do produkcji energii w procesie fermentacji metanowej. Zgodnie z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku, w Polsce istnieje 1,3 mln gospodarstw rolnych. To gwarantuje ogromną i nieprzerwaną dostępność materiału wsadowego. Co więcej, gospodarstwa mogą być nie tylko dostawcą substratu, ale również odbiorcą produktów biogazowni.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Większość instalacji pracuje w kogeneracji, przez co jednocześnie produkuje się energię elektryczną oraz cieplną. Pomimo że obie mogą zostać wykorzystane na potrzeby własne gospodarstwa, to energię elektryczną bardziej opłaca się sprzedawać do sieci. Inna sytuacja dotyczy ciepła, które z uwagi na aspekty techniczne już nie tak łatwo jest dystrybuować. I zdecydowanie lepiej zagospodarować je bezpośrednio w miejscu powstawania. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał biogazowni w transformacji energetycznej obszarów wiejskich należy mieć ten aspekt na uwadze. I w miarę możliwości wybierać takie lokalizacje, w których ciepło będzie mogło być wykorzystane między innymi do ogrzewania budynków inwentarskich. Czy też chłodzenia magazynów (trigeneracja).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w „Magazynie Biomasa„. Sprawdź poniżej:

Tekst: Aleksandra Łukomska

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE