Rola biometanu w dekarbonizacji transportu UE

Rola biometanu

Pomimo, że Unia Europejska wkłada sporo pracy i wysiłku finansowego w dekarbonizację różnych segmentów gospodarki wspólnotowej, to spektakularnych sukcesów nie widać. Sektorem, który jest najmniej zdekarbonizowany jest sektor transportu. Sytuacja tejże branży jest o tyle niepokojąca, że regularnie prowadzone badania1 pokazują ciągle występujący od 2014 roku wzrost emisji gazów cieplarnianych. Wagę problemu tej stale postępującej karbonizacji dodatkowo wzmacnia fakt, że transport…

czytaj więcej »

Kto za biometanem, a kto przeciw… nam?

biogaz w polsce

Ślimacze tempo prac nad otoczeniem prawnym niezbędnym do sprawnego funkcjonowania biogazowni, a zwłaszcza biometanowni w Polsce jest aż… zaskakujące! Oto faktycznie jesteśmy niczym Józef Ślimak z „Placówki” Prusa, otoczeni niemal zewsząd gospodarkami, które produkują i wykorzystują biometan na wszystkie możliwe sposoby, a my nie. Z tym, że On kierował się obroną polskości… Beata Klimczak Redaktor naczelna Nasze spółki, które deklarowały lub deklarują zainteresowanie…

czytaj więcej »

PGNiG ma plan na produkcję biogazu z odpadów komunalnych

PGNIG

PGNiG realizuje działania, które mają doprowadzić do produkcji biometanu z odpadów komunalnych. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  PGNiG, Uniwersytet Przyrodniczy i biogaz „Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną utylizację biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej…

czytaj więcej »

„Rynek Biogazu i biometanu” – magazyn dla branży biogazowej

Już w lipcu na rynku ukaże się „Rynek Biogazu i Biometanu” – magazyn dedykowany branży biogazowej. W lipcowym wydaniu znajdą się praktyczne informacje i przewidywania dotyczące rozwoju rynku biogazu w Polsce. Dotarcie do kilkunastu tysięcy firm i osób, działających na rynku biogazu lub zainteresowanych budową biogazowni – to szansa jaką daje najnowsze wydanie "Rynku Biogazu i Biometanu". Specjalistyczne wydawnictwo ukaże się…

czytaj więcej »

Konieczne pilne zmiany prawne na rzecz biometanu

biometan

Konieczne pilne zmiany prawne na rzecz biometanu - oto postulaty. Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest unijna propozycja wykorzystania biogazu i biometanu…

czytaj więcej »