3 kwietnia 2023 r. minister Anna Moskwa spotkała się z prezesami spółek energetycznych PKN Orlen, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, ENEA, Tauron Polska Energia oraz PSE. Omówiono kluczowe założenia trzeciego scenariusza prognostycznego „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP 2040). Jakie są najważniejsze wyzwania transformacji energetycznej w Polsce?

Reklama

Scenariusz PEP 2040 to dokument wskazujący kierunki dalszej transformacji energetycznej kraju. Odpowiada na potrzeby, które sygnalizuje branża oraz strona społeczna.

– Zrewidowane prognozy pozwolą nam wzmocnić suwerenność energetyczną Polski i konkurencyjność gospodarki krajowej, a obywatelom zapewnią bezpieczeństwo energetyczne – podkreśliła szefowa resortu.


Czytaj również: 18-miesięczne rozmowy zakończone, cel UE to 42,5% OZE do 2030


Cztery filary PEP 2040

W przedstawionym dokumencie najważniejsze założenia i obszary inwestycyjne sektora elektroenergetycznego zostały określone zgodnie z czterema filarami polityki energetycznej państwa: sprawiedliwej transformacji, budowy zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz suwerenności energetycznej.

Trzeci scenariusz PEP 2040
źródło: MKiŚ

– Wybuch wojny w Ukrainie pokazał, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Analizy prognostyczne, które zostały przeprowadzone w kontekście tych dramatycznych wydarzeń, pozwoliły jasno określić, które obszary PEP 2040 należy wzmocnić, aby transformacja energetyczna zapewniła nie tylko bezpieczeństwo dostaw energii, ale pozwoliła też na stopniową dekarbonizację wytwarzania energii elektrycznej […] Suwerenność energetyczną rozumiemy jako wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł oraz własnych surowców, w tym efektywne wykorzystanie krajowych zasobów węglowych, rozwój OZE i energetyki jądrowej oraz sieci energetycznych – wyjaśniła minister Anna Moskwa.


Czytaj również: Jak przyśpieszyć rozwój OZE?


Trzeci scenariusz PEP 2040 – zwiększenie mocy OZE

Zgodnie z trzecim scenariuszem PEP 2040, w ciągu najbliższych dwóch dekad przewiduje się bezprecedensowy rozwój. Do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW. Ponadto, nastąpi głęboka dywersyfikacja technologiczna miksu elektroenergetycznego, a źródła zeroemisyjne (OZE i atom) będą stanowić ok. 74% mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Istotną rolę będą pełnić morskie elektrownie wiatrowe. Prognozuje się, że w 2030 r. ich moc zainstalowana wyniesie 5,9 GW, a dziesięć lat później – już 18 GW. Natomiast energetyka wiatrowa na lądzie w 2030 r. może osiągnąć moc 14 GW, a w 2040 r. – 20 GW.

elektrownie wiatrowe
źródło: MKiŚ

Przy założeniu racjonalnego wzrostu, w 2030 r. w Polsce ma funkcjonować 27 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w 2040 r. może być to już 45 GW. Łącznie z pozostałymi rodzajami źródeł odnawialnych (biomasa, biogaz, energia wody) moc osiągalna OZE może wynieść 50 GW w 2030 r. i 88 GW w 2040 r. Wyprodukowane będzie w ten sposób ok. 47% energii elektrycznej w 2030 r. i 51% w 2040 r.

oze
źródło: MKiŚ

– Jako pierwszy multienergetyczny koncern z Europy Środkowej zadeklarowaliśmy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. W tym roku ogłosiliśmy aktualizację strategii połączonego ORLENu, która jest ważnym elementem Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Do końca tej dekady planujemy wydać na inwestycje 320 mld zł. Około 120 mld zł przeznaczymy na stworzenie bądź rozwój zielonych gałęzi naszego koncernu. Będą to inwestycje w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Grupa ORLEN będzie także rozwijać nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową – powiedział Krzysztof Nowicki, członek zarządu ds. produkcji i optymalizacji PKN ORLEN.


6. Kongres Biometanu – zapisz się już dziś!


Program polskiej energetyki jądrowej

Energetyka jądrowa za siedemnaście lat może wytwarzać blisko 23% energii elektrycznej w kraju.

– Odnośnie do energetyki jądrowej (wielkoskalowej i SMR) założono, że w 2040 r. moc zainstalowana wyniesie 7,8 GW, co będzie stanowić ok. 6% całkowitej mocy w KSE. Generacja jądrowa pokryje ok. 23% popytu na energię elektryczną – mówiła minister Anna Moskwa.

energetyka jądrowa
źródło: MKiŚ

– Musimy konsekwentnie realizować „Program polskiej energetyki jądrowej” zakładający uruchomienie pierwszego wielkoskalowego bloku jądrowego w 2033 r. i budowę kolejnych jednostek w perspektywie bliskiej 2040 r. Wykorzystamy również potencjał w zakresie rozwoju małych reaktorów jądrowych – podsumowała minister.

– Istotne jest to, że w aktualizacji PEP 2040 polski rząd po raz pierwszy tak szeroko ujął SMR, czyli modułowe reaktory jądrowe, które jako źródła zeroemisyjne będą stanowić istotny fundament przyszłego miksu energetycznego Polski. Grupa ENEA planuje włączyć się w proces wdrożenia tej technologii, skupiając się przede wszystkim na małych oraz mikro reaktorach, do kilkudziesięciu MW mocy – podkreślił Paweł Majewski, prezes ENEA.


Czytaj również: Atom w UE przestanie być uważany za odnawialne źródło energii?


Energetyka musi się zazieleniać!

Osiągnięcie celów zdefiniowanych w scenariuszach PEP 2040 wymaga intensywnego rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także zapewnienia stabilnych mocy rezerwowych oraz narzędzi gwarantujących elastyczność pracy systemu. W okresie przejściowym te funkcje pełnić będą źródła węglowe i gazowe.

Zsynchronizowanie tempa transformacji energetycznej kraju z szybkością rozwoju nowych technologii wymaga spójnej polityki energetycznej, uwzględniającej potrzeby konsumentów oraz strategicznych inwestycji angażujących wiele podmiotów, zwłaszcza koncerny energetyczne.

– Doceniamy, że rząd RP oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęli decyzję dot. uaktualnienia kluczowych analiz prognostycznych dla polskiej energetyki. […] Plany rozwojowe grupy ENEA wpisują się w PEP 2040, co potwierdza, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Energetyka musi się zazieleniać, dlatego posiadamy zgody korporacyjne dotyczące akwizycji projektów o mocy 480 MW, a także na budowę własnych projektów odnawialnych o mocy ok. 700 MW. Widzimy też duży potencjał w wykorzystaniu tych źródeł do produkcji zielonego wodoru – paliwa przyszłości – stwierdził Paweł Majewski.

– Kierunki wyznaczone w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. odnajdują odzwierciedlenie w nowej strategii naszej organizacji. [..] Zakłada przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 r. planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80% całego miksu wytwórczego grupy TAURON. W energetyce wiatrowej TAURON chce podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 r. grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych – do 2025 roku zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW – powiedział Artur Warzocha, wiceprezes grupy TAURON.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło i zdjęcie: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE