Narodowy Kongres Biometanu 2019- Biometan w Polsce i w Europie

Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.

I.sesja tematyczna: Biometan w Polsce. Regulacje prawne i finansowanie inwestycji.
1. Biometan a realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego
2. System wsparcia dla biometanu w Polsce
3. Biometanownia – optymalny model biznesowy

II. sesja tematyczna: Biometan – biogaz spełniający wymagania jakościowe gazu sieciowego – zagadnienia praktyczne. Czy może być źródłem zysku dla inwestora?
Prowadzenie: Marek Pituła, Paweł Filanowski, dr Andrzej Wrebiak – Polskie Stowarzyszenie Biometanu
1. Wymagania jakościowe gazu sieciowego
2. Technologie produkcji biometanu z biogazu z punktu widzenia regulacji systemowych oraz oczekiwań odbiorców i operatorów sieci
3. Ekonomika projektu biometanowego w zależności od wykorzystania biometanu i wyboru systemu wsparcia
4. Procedura w praktyce (na podstawie realizowanych projektów)

III. sesja tematyczna: Biometan w Polsce i Europie – perspektywy rozwoju
1. Od biogazu do biometanu – wyzwania i perspektywy
2. Od biogazu do sieci
3. Doświadczenia uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego w Austrii, Niemczech i Szwajcarii
4. Przykład wytwarzania i wykorzystania biometanu pochodzącego z biogazu składowiskowego
5. Certyfikacja biometanu na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju w świetle wymagań Dyrektywy RED II

IV. sesja tematyczna – Biometan w transporcie
1. Możliwości redukcji emisji GHG w transporcie dzięki zastosowaniu paliw metanowych
2. Biometan w transporcie miejskim – case study
3. „Zazielenianie” transportu miejskiego / lokalnego – opłacalna realizacja celów gospodarki niskoemisyjnej?
Panel dyskusyjny podsumowujący II Narodowy Kongres Biometanu

Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
10:00 – 12:00 Analiza procesu fermentacji a efektywność produkcji biogazu
– warsztaty w Laboratorium Ekotechnologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Pobierz “II Nardowy Kongres Biometanu program.pdf” II-Nardowy-Kongres-Biometanu_program.pdf – Pobrano 59 razy – 2 MB

Pobierz “II National Biomethane Congress program.pdf” II-National-Biomethane-Congress_program_ENG.pdf – Pobrano 60 razy – 2 MB

Narodowy Kongres Biometanu 2019

Narodowy Kongres Biometanu 2018

This post is also available in: polski angielski