Polska Organizacja Biometanu

W KPEiK zapomniano o biometanie, choć członkowie POB są gotowi zainwestować w niego 17,5 mld zł

Polska Organizacja Biometanu wystosowała apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przedstawiciele zrzeszenia chcą, by w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu pojawiły się...

Uwagi do podręcznika procedur administracyjnych OZE

12 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt "Podręcznika procedur administracyjnych OZE”. Dyrektor Generalny - Michał Tarka, wraz z Członkami POB,...

Czytaj więcej

Polska Organizacja Biometanu o specustawie o biogazowniach

Dziś upływa termin udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Polska Organizacja Biometanu przedstawiła swoje...

POB postuluje rozszerzenie wsparcia dla biometanu

Polska Organizacja Biometanu przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza rozszerzeniem systemu...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji