Polska Organizacja Biometanu na straży interesów sektora biometanu

Polska organizacja biometanu

Biznes paliwowo-energetyczny i ciepłowniczy stawia na biometan. Na początku września powołano do życia Polską Organizację Biometanu. Należy do niej kilkanaście podmiotów – spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa należące do prywatnych inwestorów. Celem POB jest wspieranie rozwoju sektora biometanu w kraju i reprezentowanie interesów organizacji na forum międzynarodowym.Polska Organizacja Biometanu

Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację Biometanu. Jej celem jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.

Zadania Polskiej Orgnizacji Biometanu Celem Polskiej Organizacja Biometanu jest wsparcie rozwoju tego sektora w Polsce i stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.


WARSZTATY BIOGAZOWE „BIOGAZOWNIA I BIOMETANOWNIA OD A DO Z”
Zapisz się już teraz!


– Polska ma olbrzymi i, niestety, niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego do Polski – powiedział Michał Tarka, członek zarządu i p.o. Dyrektora Generalnego POB. – W Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką – podkreślił Michał Tarka.

Biometan zamiast gazu ziemnego

Biometan, paliwo gazowe powstające w procesie oczyszczania biogazu z CO2, jest uznawany za paliwo zeroemisyjne. Po spełnieniu określonych kryteriów i osiągnięciu odpowiednich parametrów, może zostać wtłoczone do sieci gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu ziemnego na giełdach, oferuje realną alternatywę.

Dlaczego warto postawić na biometan? W niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. Przykładem są m.in. zakłady chemiczne, które potrzebują tego surowca do zapewnienia nieprzerwanej produkcji, oraz przemysł petrochemiczny i rafineryjny. Ekologicznym i tańszym zamiennikiem gazu ziemnego może być biometan.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski