12 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Podręcznika procedur administracyjnych OZE”. Dyrektor Generalny – Michał Tarka, wraz z Członkami POB, wnieśli swoje uwagi do niniejszego projektu.

Reklama

Brak kluczowych kwestii

Według POB, w podręczniku powinny zostać bardziej uwypuklone aspekty związane z operacyjnym prowadzeniem instalacji. Brakuje też informacji o tym, jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z prowadzeniem działalności. Członkowie Polskiej Organizacji Biometanu wskazują również, iż w opracowaniu znajduje się sporo opisów technologii i różnych ich aspektów, niemających merytorycznego związku z celem podręcznika, którego zadaniem jest uporządkowanie wiedzy w zakresie wymagań administracyjnych przy realizacji określonych zamierzeń.


„Biogaz – Kodeks dobrych praktyk”. Do pobrania za darmo


Biogazownia czyli OZE

Analizując przesłany do konsultacji projekt “Podręcznika procedur administracyjnych OZE” MKiŚ, Polska Organizacja Biometanu wskazuje istotne uwagi na temat kwestii związanych z wyborem lokalizacji inwestycji, informując o tym, jak dużą rolę pełni nastawienie i akceptacja lokalnej społeczności. Jednocześnie podkreśla ogromne znaczenie właściwej komunikacji z/do biogazowni. POB zwraca uwagę na sprawy związane z weryfikacją terenu pod inwestycje pod kątem ochrony przyrody, tak, aby inwestorzy mając tą świadomość tworzyli głęboki research już na samym początku procesu.

– Zostało również podkreślone, iż dokument zbyt mocno koncentruje się na regulacjach, które mają wyjść z użycia: “Poświęca się wiele miejsca regulacjom, które co do zasady mają wychodzić z użycia a dla nowych regulacji na podstawie których tak naprawdę będą działać inwestorzy w przyszłości poświęca się ledwie wzmiankę, że nastąpiły zmiany. Wydaje się, że punkty ciężkości powinny być rozłożone dokładnie odwrotnie – opis powinien dotyczyć przede wszystkim nowych regulacji – dotyczy to chociażby kwestii zagospodarowania przestrzennego – podsumowuje Dyrektor Generalny POB Michał Tarka.

O biometanie

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.


Czytaj też: Powstanie modułowa biometanownia oparta na polskiej myśli technicznej


O Polskiej Organizacji Biometanu (POB)

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen) oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc 
w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym. 

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: POB

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE