Wsparcie dla biogazu i biometanu w Polsce

biogaz substrat

Projektując regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę zobowiązanie Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które stymulować będą stabilny rozwój sektora energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej. W związku z powyższym przyjęte regulacje będą w…

czytaj więcej »

W kierunku samowystarczalności energetycznej. Wiceminister Zyska widzi potencjał rynku biogazu

biogaz potencjał

"Zyskujemy stabilne źródło energii, wytwarzanej z zielonego gazu produkcji krajowej, co wpłynie także na zmniejszenie importu"– uważa Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii (OZE), który w rozmowie z PAP podkreślił potencjał polskiego sektora biogazu. OZE szansą na uniezależnienie się od gazu z Rosji Wiceminister Zyska rozmowie z PAP podkreślił, że stabilna produkcja energii w oparciu…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza kolejne ważne zmiany

Nowelizacja ustawy o OZE

Weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Nowe przepisy zmieniają część zasad funkcjonowania dotychczasowych systemów wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii. Mowa o systemie aukcyjnym oraz systemach FIT/FIP. Nowelizacja ustawy o OZE Do 30 czerwca 2047 roku wydłużono możliwość korzystania z programów pomocy publicznej. Zgodnie z poprzednimi regulacjami miały obowiązywać do 30 czerwca 2039 r. Tym samym dłużej będzie obowiązywało…

czytaj więcej »

OZE od dziś po nowemu – weszła w życie nowelizacja ustawy

Karta Efektywności Energetycznej

Dziś, 29 sierpnia 2019 r., wchodzi w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest ona przede wszystkim podstawą do ustalenia zasad i terminów dla tegorocznych aukcji OZE przez Urząd Regulacji Energetyki. Określa zasady działania spółdzielni energetycznych i funkcjonowania prosumentów. Przepisy, na które długo czekali przedsiębiorcy działający w branży OZE, są bazowymi w kontekście przeprowadzanych aukcji OZE, których przeprowadzenie spoczywa…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy OZE. Oto najważniejsze zmiany

Nowelizacja ustawy OZE. Oto najważniejsze zmiany! Od rozwoju źródeł odnawialnych nie ma odwrotu. Zgodnie z raportem Global Trends in Renewable Energy Investment z 2018 r., od 2004 r. świat zainwestował łącznie 2,9 bln  dolarów w zieloną energię. W Polsce w latach 2005–2016 zainstalowana moc pochodząca ze źródeł odnawialnych była  a poziomie 8 538,347 MW, według danych na dzień 30 września…

czytaj więcej »