Brak oficjalnego stanowiska rządu w sprawie kierunków, ram i zasad rozwoju OZE, brak informacji o przebiegu procesu notyfikacji systemu aukcyjnego w Komisji Europejskiej, brak konkretnych propozycji, które mogłyby stać się przedmiotem konsultacji społecznych – wylicza Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), apelując do rządu o większą przejrzystość prac nad ustawą o OZE.

Reklama

31 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE, przesuwającą wejście w życie systemu aukcyjnego o pół roku. Od tego czasu, mimo nieoficjalnych sygnałów ze strony rządu w sprawie wsparcia dla poszczególnych technologii OZE, brak konkretnych informacji o kierunku rozwoju zielonej energii w Polsce. IEO pytając o granicę elastyczności polskiego rynku odnawialnych źródeł energii, punktuje najważniejsze zastrzeżenia wobec uchwalonej w lutym 2015 r. ustawy o OZE:

  • brak jasnego celu regulacji (nie wiadomo czy chodzi o rozwój OZE, czy zatrzymanie rozwoju),
  • brak przejrzystości (zbyt szeroki zakres możliwego wypaczenia systemu wspierania OZE na etapie rozporządzeń wykonawczych),
  • wady w zakresie techniki legislacyjnej (np. brak notyfikacji, szereg odwołań cyklicznych),
  • zbyteczna złożoność zapisów (nieczytelnych zwłaszcza dla osób fizycznych i małych firm),
  • elementy kontrowersyjne na etapie definicji, co potwierdziły już pierwsze miesiące obowiązywania Ustawy OZE.

Instytut podkreśla, że kolejna niespodziewana zmiana wprowadzona grudniową nowelizacją była zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku, a brak komunikacji na linii rząd-branża tylko pogłębia chaos. Na stronie internetowej Instytutu znajduje się apel o rozpoczęcie natychmiastowych, otwartych i szerokich konsultacji społecznych, o charakterze systemowym, które pozwolą firmom i obywatelom na efektywne uczestnictwo.

IEO zwraca także uwagę, że nieformalne konsultacje i rozmowy w „wąskich grupach interesu” nie są rozwiązaniem. Po raz kolejny Instytut staje w obronie interesów prosumentów, którzy od 1 stycznia 2016 r. mieli mieć możliwość skorzystania z taryf gwarantowanych dla instalacji.

Pełne stanowisko IEO w sprawie przejrzystości prac nad Ustawą OZE i szerszej perspektywy kształtowania regulacji w obszarze energetyki do pobrania na stronie internetowej www.ieo.pl

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Zdjęcie: akademiaoze.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE