Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z krajowych źródeł wytwórczych i paliw oraz korzystne zmiany na rynku OZE, a także kontynuacja programu atomowego – taki obraz polskiej polityki energetycznej wyłania się po debacie podczas  Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Reklama

Spotkanie, w którym udział wziął minister energii Krzysztof Tchórzewski odbyło się 20 stycznia. Minister Tchórzewski podkreślił, że strategią polskiej energetyki będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej z rodzimych  źródeł, opartych w pierwszej kolejności o krajowe surowce energetyczne.Przy szybkim wzroście gospodarczym Polski, do 2030 r. zużycie energii będzie rosło. Dlatego w konsekwencji nie ma możliwości wyeliminowania węgla z bilansu energii pierwotnej w perspektywie 2050 r. Jej udział w perspektywie najbliższych dziesięciu lat będzie stabilny – powiedział. – Ewentualne zmniejszenie ilości węgla zużywanego przez energetykę to bardziej długofalowa perspektywa, wynikająca ze stałego podnoszenia efektywności energetycznej w gospodarce narodowej, a także ze wzrostu sprawności bloków energetycznych – dodał.

Krzysztof Tchórzewski poinformował także, że do 2050 r. będziemy rozwijali odnawialne źródła energii, a program atomowy będzie kontynuowany ze względu na jego potencjał rozwojowy i naukowo-badawczy. – Jednak technologia ta, przy wysokim koszcie jednostkowym budowy instalacji i stosunkowo skromnej skali wdrożenia, jaka jest planowana, nie rozwiąże naszych problemów energetycznych – zaznaczył.

krzysztof tchórzewski OZE

Krzysztof Tchórzewki, minister energii

Po raz kolejny minister energii podkreślił, że w jego opinii rynek biogazu powinien być mocniej wspierany: – Jeżeli osiągniemy cel 15 proc. dla OZE, ale jednocześnie dla pewności zasilania będziemy musieli używać energetyki konwencjonalnej, naturalne, że tej najstarszej, to nie spełnia to celu jakim jest ograniczenie emisji. Z tego punktu widzenia po rozmowie z komisarzem Canete (unijny komisarz  ds. energii i klimatu – przyp. red.)  stoję na stanowisku, że musimy także rozwijać nawet droższą energetykę odnawialną, na przykład biogazownie, które są przewidywalne .(…). Sytuacja wymusza, że energetyka odnawialna musi być tak zorganizowana, żeby w pełni uczestniczyła w bezpieczeństwie sytemu energetycznego – wskazywał minister Krzysztof Tchórzewski.

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcia: Ministerstwo Energii

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE