Potencjał zastosowania bioLNG w nowoczesnych pojazdach

bioLNG

Postępująca coraz szybciej ewolucja systemów napędowych w pojazdach jest w pewnym stopniu ograniczona: brakiem dostatecznej infrastruktury, czyli stacji tankowania wodoru i innych paliw alternatywnych czy punktów ładowania pojazdów elektrycznych itp. oraz większymi kosztami tych rozwiązań. Jak temu zaradzić? Bariery rozwojowe Zastosowanie biogazu/biometanu, w postaci sprężonej lub skroplonej jest w XXI wieku już technicznie dobrze opanowane. Wysiłki inżynierów z całego świata koncentrują się…

czytaj więcej »

Podstawowe zagadnienia w zakresie bioLNG

bioLNG

BioLNG występujące w literaturze również jako LBG (liquefied biogas) jest paliwem produkowanym z biometanu poprzez zmianę stanu skupienia z gazowego na ciekły w procesie skraplania. Temperatura wrzenia LBG wynosi około -160 °C (przy ciśnieniu atmosferycznym). Aby skroplić biometan należy go dodatkowo osuszyć z uwagi na to, iż przy normatywnej zawartości wilgoci w biometanie podczas procesu skraplania (który odbywa się w niskich…

czytaj więcej »

Podstawowe zagadnienia w zakresie bioLNG

bioLNG

BioLNG występujące w literaturze również jako LBG (liquefied biogas) jest paliwem produkowanym z biometanu poprzez zmianę stanu skupienia z gazowego na ciekły w procesie skraplania. Temperatura wrzenia LBG wynosi około -160 °C (przy ciśnieniu atmosferycznym). Aby skroplić biometan należy go dodatkowo osuszyć z uwagi na to, iż przy normatywnej zawartości wilgoci w biometanie podczas procesu skraplania (który odbywa się w niskich…

czytaj więcej »

Technologie LNG i bioLNG filarami dekarbonizacji w transporcie towarowym

Konferencja PPLNG

Tegoroczne edycja Konferencji PPLNG i bioLNG pod hasłem: Technologie LNG i bioLNG filarami dekarbonizacji w transporcie towarowym odbędzie się już 12-13 października. Konferencja PPLNG i bioLNG Konferencja PPLNG i bioLNG 2022 jest organizowana przez Polską Platformę LNG – jej celem jest promocja LNG jako czystszego paliwa alternatywnego dla zrównoważonego transportu, gospodarki morskiej, przemysłu i gospodarstw domowych w Polsce. Prelegenci i tematyka Wśród prelegentów będą eksperci zarówno z…

czytaj więcej »

Shell został partnerem wydania pierwszego numeru „Rynku BioLNG”

Rynek BioLNG

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu "Rynek BioLNG". Jego partnerem została firma Shell. Co znajdziemy w numerze? Kryzys paliwowy, z którym boryka się świat, ukazał nie tylko słabości zależności polityczno-gospodarczych między poszczególnymi krajami. Uwypuklił także słabe oraz mocne strony wielu branż. O ile jeszcze przed pandemią koronawirusa w 2020 roku o paliwach przyszłości dyskutowano na zasadzie interesujących rozwiązań, ciekawostek związanych…

czytaj więcej »