Jak będzie się rozrastał, w którą stronę rozwijał i w jakich obszarach sektor biometanu stanie się najbardziej konkurencyjny? Allied Market Research przygotował prognozy dla rynku, które wybiegają do 2032 r. Dzięki temu powstał obszerny raport podsumowujący rokowania, zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym.

Reklama

Raport dla biznesu

Raport zatytułowany „Rynek biometanu według surowców, metod produkcji i zastosowania: analiza globalnych możliwości i prognoza branżowa na lata 2023-2032” monitoruje stan i potencjał rynku w ujęciu zaproponowanym przez przedsiębiorstwo Allied Market Research. Firma zajmuje się badaniami i doradztwem biznesowym. W swojej analizie wzięła pod uwagę szereg zjawisk, także światowe napięcia geopolityczne.

Według danych zaproponowanych w raporcie, do 2032 r. wartość rynku biometanu ma urosnąć do 5,5 mld dolarów. W 2022 r. ta wartość nosiła 3,1 mld dolarów, a to oznacza, że roczna stopa wzrostu (CAGR) będzie oscylowała wokół 5,7%.


7. Kongres Biometanu 21-22 maja 2024 w Poznaniu. Nie przegap!


Prognozy dla rynku

Kształtowanie światowego rozwoju rynku biometanu opiera się na kilku filarach. W dużej mierze na dynamikę wpływają zachęty finansowe i polityki wspierając sektor, które kształtują rządy poszczególnych państw. Nie bez znaczenia pozostają także działania badawczo-rozwojowe, gospodarka odpadowa, bezpieczeństwo energetyczne i aspekty związane ze zmianami klimatu.

Procesy technologiczne związane z produkcją biometanu są skomplikowane i kosztochłonne, a ich stopniowe usprawnianie i wzrost efektywności przełożą się na poprawę w zakresie rozwoju całego sektora. Spodziewane odchodzenie od paliw kopalnych będzie stanowiło dodatkową stymulację dla tych dążeń. Produkcja odnawialnych gazów to atrakcyjny kierunek ze względu na ich potencjał w zapewnianiu bezpiecznych dostaw paliw oraz uniezależniania od innych uczestników rynku w zakresie pozyskiwania energii.


Czytaj też: Potencjał biogazu, czyli jak Polska może uwolnić swoją szansę na zieloną energię


Najważniejsze wnioski z raportu

Dane prezentowane w raporcie stanowią, że do 2032 r. produkcja roślin energetycznych będzie podlegała stałemu wzrostowi. Tego typu substraty będą niezwykle cenne ze względu na swoją energetyczną wydajność i efektywność w przetwarzaniu na biometan. Ponadto przewiduje się, że technologia fermentacji beztlenowej będzie odnotowywać najszybszy wzrost w okresie objętym prognozą, co napędzi udoskonalanie technologii i procesów, a także obejmowanie tego segmentu rynku systemami wsparcia.

Ciekawy wniosek z raportu ujawnia się także, gdy zwróci się uwagę na sektor, który ma najszerzej sięgnąć po biometan. Według analizy będzie to transport. Wszystko przez wzgląd na niskoemisyjność oraz obniżanie ilości zanieczyszczeń cząsteczkami stałymi znajdującymi się w powietrzu. Ponadto do 2032 r. rynek ma zostać zdominowany przez Azję i rejony Pacyfiku. Już teraz Chiny i Indie aktywnie wspierają produkcję biometanu w ramach swoich inicjatyw w zakresie OZE.

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: Allied Market Research

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE