Jesteśmy potęgą transportową, ale żeby zbudować rynek biometanu w transporcie musi dojść do pełnej implementacji dyrektywy RED II – podkreśla w rozmowie z Magazynem Biomasa Sylwia Koch-Kopyszko z Polskiej Platformy LNG i BioLNG.

Reklama

Podczas 7. Kongresu Biometanu, który odbył się pod koniec maja w Poznaniu eksperci wskazywali na różne korzyści wynikające z produkcji tego biogazu, ale i podkreślali szereg barier, jakie napotykają na swojej drodze potencjalni inwestorzy.

– Żeby zbudować w Polsce biometanownie trzeba ponieść naprawdę duże koszty. Taki projekt musi być bankowalny, a więc musimy nie tylko zapewnić pewne określone pieniądze na wybudowanie, na koszty operacyjne, ale i musimy wiedzieć jaka będzie dochodowość takich instalacji – mówił w rozmowie z Magazynem biomasa Sylwia Koch-Kopyszko, zwracając również uwagę na potencjalne problemy z przyłączaniem planowanych biometanowni do sieci. – Obecnie operatorzy sieci dystrybucyjnych, tak naprawdę wszystkie koszty i całe ryzyko z tym związane przerzucają na inwestora – dodaje.


Kongres Biogazu – sprawdź!


Biometan teraz, biowodór później

Czy zatem większe szanse powodzenia miałoby dzisiaj produkowanie biometanu jako paliwa (bioLNG) dla sektora transportowego?

– Biowodór, o którym jest głośno to jednak paliwo przyszłości. A dzisiaj łatwym paliwem do zorganizowania jest po prostu biometan, dlatego że wywodzi on się z biogazu. Fermentację metanową mamy w pełni opanowaną, wiemy jak przetwarzać obornik, gnojowice, jak przetwarzać odpady spożywcze, jak również ciężkie produkty przetwórstwa rolno-spożywczego. My to umiemy robić. I generalnie tak naprawdę dla nas nie ma problemu, żeby dostawić do tych naszych instalacji biogazowych instalację na oczyszczania gazu do biometanu i potem go skroplić. Tylko musi być zbudowany z drugiej strony rynek, muszą być odpowiednie przepisy – mówiła Sylwia Koch-Kopyszko.

Ekspertka podkreśliła także, że kluczowe dla dalszego rozwoju rynku biometanu w Polsce będzie pełna implementacja dyrektywy RED II, która nakłada obowiązek zwiększenia udziału biopaliw takich jak bioLNG w transporcie.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE