Nowe aukcje OZE po „staremu”. KE pyta: dlaczego?

Rynek OZE znów czekają zawirowania. Nowelizacja ustawy o OZE ma skorygować przepisy w aktualnej wersji ustawy - zwłaszcza te, które dotyczą obliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, jednak ogłoszone na przełom września i października aukcje odbędą się wg "starych" zasad. Prace legislacyjne nad nowelą przewidziane są na IV kwartał roku, a Komisja Europejska żąda wyjaśnień. Obecną sytuację na rynku OZE wynikającą…

czytaj więcej »

Kolejne aukcje OZE odwołane nowymi rozporządzeniami!

Terminy aukcji OZE 2019

W tym roku już aukcji nie będzie - wynika z opublikowanego komunikatu na stronie internetowej Urzędu Regulacji  Energetyki. W dniu 29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819)…

czytaj więcej »

Kolejne aukcje dla biogazowni już we wrześniu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił termin kolejnych aukcji dla instalacji OZE. We wszystkich 4, które odbędą się we wrześniu i październiku, mogą wziąć udział właściciele istniejących biogazowni składowiskowych, oczyszczalnianych i rolniczych. Aukcje odbędą się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać…

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie OZE w Ministerstwie Energii

Trwają konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele branży 27 lipca zaprezentowali w Ministerstwie Energii swoje stanowiska wobec projektu ustawy. W czasie konferencji uzgodnieniowej przedstawiciele Ministerstwa Energii poinformowali, że najbliższa aukcja OZE odbędzie się w styczniu lub lutym przyszłego roku. Decyzja ma związek z terminem uchwalenia nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zdaniem Andrzeja Kaźmierskiego, dyrektora Departamentu Energii…

czytaj więcej »

Pierwsze tegoroczne aukcje OZE w czerwcu

29 maja prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił termin pierwszych aukcji OZE na 2017 rok. Będą one dotyczyć nowych instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Dwie pierwsze aukcje odbędą się 29 i 30 czerwca br. za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).  Aukcje zostaną przeprowadzone dla podmiotów, które: uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji - instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej…

czytaj więcej »