Biometan, biogaz, bioLNG czy bioCNG – co opłaca się bardziej? Odpowiedź na tak postawione pytanie, nawet powierzchowna, wymagałaby znacznie obszerniejszego opracowania. Dlatego też w niniejszym materiale ograniczymy się do porównania produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z produkcją biogazu „do sieci”.

Reklama

Analiza dotyczy opłacalności z punktu widzenia inwestora, wyboru jednego z poniższych scenariuszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem istniejącego systemu wsparcia operacyjnego dla produkcji energii elektrycznej w kogeneracji z biogazu rolniczego oraz hipotetycznego systemu wsparcia dla produkcji biometanu (cena referencyjna równa cenie gwarantowanej).

Świadomie pomijamy inne warianty, w szczególności dalszego procesowania biometanu do formy skroplonej (bioLNG) lub wysoko sprężonej (bioCNG), ponieważ nawet dla samego „zwykłego” biometanu analiza wskazuje, że z decyzjami należy wstrzymać się do ukształtowania systemu wsparcia operacyjnego z wyższą ceną gwarantowaną lub określenie przez regulatora wysokości opłaty zastępczej za niespełnienie obowiązku posiadania określonej ilości biometanu do produkcji biowodoru w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Z czego mogą korzystać instalacje?

W pierwszej połowie 2023 roku energia elektryczna wytworzona w danej instalacji odnawialnego źródła energii może korzystać z:

  1. systemu wsparcia świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty);
  2. systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty);
  3. systemu wsparcia w postaci ceny gwarantowanej (pokrycia salda ujemnego);
  4. aukcyjnego4 systemu wsparcia;
  5. rozliczeń prosumentów;
  6. rozliczeń ze spółdzielniami energetycznymi.

Z powyższych możliwości wybieramy system wsparcia z pkt. 3, jako z jednej strony jedyny dostępny dla nowych instalacji, a z drugiej jedyny tak naprawdę dobry i atrakcyjny operacyjnie.

Ceny referencyjne

Tabela 1 przedstawia aktualne dla 2023 ceny referencyjne dla różnych nośników energii z OZE i różnych wielkości tych instalacji. System wsparcia działa dla tych instalacji w przedziale od praktycznie 0 do 2,5 MW mocy zainstalowanej elektrycznej.

Przedstawione ceny referencyjne są cenami maksymalnymi dla ofert składanych na aukcjach ogłaszanych przez Prezesa URE co najmniej raz w roku, oddzielnie dla poszczególnych nośników energii. Dla wytwórców energii elektrycznej z biogazu, biomasy oraz hydroenergetyki powyższe ceny mają dodatkowe znaczenie – są one odniesieniem do ustalenia wysokości cen sprzedaży w systemie wsparcia FiT/FiP.

Systemy wsparcia dla biogazu

System FiT8 polega na uzyskaniu przez wytwórcę uprawnienia do zawarcia ze sprzedawcą zobowiązanym umowy sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie, która stanowi 95% ceny referencyjnej. System ten jest przeznaczony dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW.

System FIP polega na dopłacie do ceny rynkowej, czyli pokryciu 90% wartości tzw. ujemnego salda, które stanowi różnicę między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej. System ten jest przeznaczony dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 2,5 MW w przypadku instalacji biogazowych oraz hydroenergetycznych, lub nie więcej niż 1 MW w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej w tej instalacji OZE wyłącznie biomasę.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Stała cena zakupu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. W obu przypadkach różnice pomiędzy wartościami rynkowymi a cenami FiT/FiP pokrywa Spółka Zarządca Rozliczeń.

W kwietniu 2023 r. instalacja o mocy np. 1 MW produkowała stabilnie energię i wytworzyła 720 MWh w ciągu miesiąca (jest to produkcja maksymalna – przy założeniu pracy agregatu kogeneracyjnego na pełnym obciążeniu, bez przerw serwisowych i nieplanowanych wyłączeń przez operatora sieci). W systemie pokrycia salda ujemnego (faktycznie ceny gwarantowanej), powinna uzyskać wartość sprzedaży 720 MWh x 720 zł = 518 400 zł. Sprzedając na Towarowej Giełdzie Energii w cenie BASE po kursie dnia uzyskałaby wartość sprzedaży 412 179 zł, czyli tzw. saldo ujemne 518 400 zł – 412 179 zł = 104 700 zł będzie przekazane na rachunek producenta przez Zarządcę Rozliczeń, tak aby producent uzyskał przychód w gwarantowanej wysokości.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w raporcie. Pobierz za darmo!

Raport Biogaz i Biometan w Polsce 2023

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst:
  • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
  • prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: Shutterstock

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE