Jest wsparcie dla kogeneracji – prezydent podpisał ustawę

Jest wsparcie dla kogeneracji! Prezydent RP Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o kogeneracji. Ustawa wprowadza nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, który zastąpi dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. Ustawa ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii. Ma także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii…

czytaj więcej »

Enea Operator przebuduje sieci, by przyłączać OZE

Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu. Ma on zwiększyć potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z OZE. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Projekt otrzyma 41 proc. dofinansowania. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe. Konieczna jest też przebudowa ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci…

czytaj więcej »

NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje

NFOŚiGW wydłuża nabór wniosków o dotacje. Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Powiaty, gminy oraz ich związki wnioski o dotacje mogą składać do 4 lutego 2019 r.  NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających…

czytaj więcej »

Pakiet MŚP wchodzi w życie w styczniu. Jakie zmiany wprowadza?

Od 1 stycznia 2019r. w życie wchodzi tzw. Pakiet MŚP, którego zadaniem jest ułatwienie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet MŚP wprowadza niemal 50 zmian. Jak twierdzi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, pozwolą one na zaoszczędzenie przez przedsiębiorców ok. 4 mld złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Od 20 grudnia funkcjonuje też Biuro Rzecznika MŚP.    Jakie zmiany wprowadza Pakiet…

czytaj więcej »

PKN Orlen stawia na paliwa przyszłości z alg, słomy i odpadów

PKN ORLEN wdraża program operacyjny dla biopaliw. Jego realizacja będzie opierać się na trzech filarach – budowie instalacji produkcyjnych biopaliw, pracach badawczo-rozwojowych oraz dostosowaniu operacyjnym w obszarze logistyki. Realizując program dla biopaliw, koncern przygotowuje się do wprowadzenia nowelizacji Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii  tzw. RED II zwiększającej  znaczenie biopaliw II generacji, wytwarzanych m.in. z alg, słomy oraz innych surowców odpadowych. –…

czytaj więcej »