Nowa strategia dla ciepłownictwa bez węgla?

Forum Energii opublikowało raport Czyste ciepło 2030 - Strategia dla ciepłownictwa. Grono ekspertów przeanalizowało, jak  sprawić, aby do 2030 r. ogrzewanie przestało być źródłem smogu w Polsce. Modernizacja ciepłownictwa musi się opierać na dwóch filarach – poprawie efektywności energetycznej i rezygnacji z wykorzystywania paliw stałych w gospodarstwach domowych do 2030 r. Według analizy, po pierwsze w ciągu dekady koszty zdrowotne zanieczyszczeń…

czytaj więcej »

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla kogeneracji

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W komunikacie wskazano, że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu. Wpłynie także na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2. Nie zakłóci konkurencji. Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej…

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet

Sejm RP 12 kwietnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet energetycznych. To zmiana ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument teraz trafi pod obrady Senatu RP. Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Celem…

czytaj więcej »

Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii

Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii. Tematem spotkania rządu i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego była sytuacja na rynku energii. Spotkanie z udziałem Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego odbyło się w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Omówiono stan prac nad przygotowaniem rozporządzenia do ustawy regulującej ceny energii oraz rozwiązania systemowe, które mają zapobiec wzrostowi cen dla odbiorców końcowych. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wysłuchali zgłaszanych przez stronę…

czytaj więcej »

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach w tym kwartale

Czy ustawa o biokomponentach i biopaliwach trafi pod obrady rządu w tym kwartale? W najbliższych tygodniach pod obrady Rady Ministrów trafić ma nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przygotowany przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego dokument jest m.in. odpowiedzią na postulaty podmiotów branży paliwowej realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy. W związku z przeprowadzonymi analizami sektorowymi jak również oceną postulatów przedkładanych Ministrowi Energii…

czytaj więcej »