Nowy gracz na rynku odpadów. Będzie odzyskiwał energię?

Nowy gracz na rynku odpadów

Geminor koncentruje się w 2023 r. na rynku hiszpańskim. Hiszpania może stanowić ważną rolę w odzyskiwaniu energii z odpadów.

– Oprócz Francji kluczową rolę w zapewnieniu równowagi na rynkach recyklingu materiałów i odzyskiwania energii w Europie może odegrać Hiszpania – mówi Kai Schöpwinkel Senior Business Development Manager w Geminor.

Z biura w Bordeaux we Francji Kai Schöpwinkel będzie kierował przeniesieniem Geminor do Hiszpanii, a także planowanym rozszerzeniem działalności we Francji.

Zarówno rynki recyklingu, jak i odzysku energii rozwijają się w obu krajach, co czyni je ważniejszymi niż kiedykolwiek w kontekście europejskim, wyjaśnia Schöpwinkel.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


– Zarówno Hiszpania, jak i Francja to rynki, które mogą coś zmienić i stworzyć lepszą równowagę zasobów odpadów w UE. Łączenie tych możliwości rynkowych z naszym portfolio branżowym w krajach takich jak Niemcy, kraje bałtyckie i kraje nordyckie będzie naszym głównym celem w przyszłości.

– Hiszpania jest głównie rynkiem odbiorczym, na którym będziemy koncentrować się na drewnie odpadowym do recyklingu materiałów, a także na paliwie stałym z odzysku (SRF) do produkcji cementu. Mimo to Hiszpania ma potencjał do większego eksportu materiałów do recyklingu i będziemy szukać nowych strumieni z naszymi partnerami we Włoszech i we Francji – mówi Schöpwinkel.

Francja przynosi jakościowe frakcje

Geminor wszedł na rynek francuski w 2019 roku, rozpoczynając eksport papieru i tektury, ale także CSR – „Combustible solide de recueration” – czyli frakcję resztkową opartą na sortowanym drewnie i piance tekstylnej z mebli pochodzących z recyklingu.

Kai Scopwinkel jest szefem rynków hiszpańskiego i francuskiego w firmie Geminor.

Geminor stara się dalej rozwijać te strumienie, mówi Schöpwinkel.

– Francja jest rynkiem nadwyżkowym, gdzie składowanie nadal stanowi alternatywę dla wielu graczy z branży. Naszym zamiarem jest eksport większej ilości odpadów biogennych do odzysku energii, których w większości regionów Europy brakuje ze względu na kryzys gospodarczy. Francja ma dobrze rozwinięty system sortowania odpadów resztkowych, co w warunkach UE daje nam wysokiej jakości materiał na eksport.

– Obecny brak drewna i biomasy, głównie z powodu braku drewna z Rosji i Białorusi, staje się wyzwaniem w całej Europie. Jest to sytuacja, której Francja może zaradzić, dostarczając strumienie biomasy na inne rynki, wyjaśnia Kai Schöpwinkel.

Kwestia kultury biznesowej

Wejście na nowy rynek zwykle oznacza dostosowanie się do nowych kultur biznesowych i branżowych. Tak jest również w przypadku, gdy Geminor wchodzi do Hiszpanii, mówi Schöpwinkel.

– Wiele firm spędza lata na dostosowywaniu się do nowej kultury biznesowej, zmagając się ze znalezieniem partnerów biznesowych z powodu braku wiedzy regionalnej, a nawet problemów językowych. Zwracamy uwagę na te szczegóły, budując zaufanie od pierwszego dnia i zabezpieczając osobiste relacje biznesowe i obecność. Ma to kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w krajach śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania – podsumowuje Senior Business Development Manager w Geminor we Francji i Hiszpanii, Kai Schöpwinkel.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Geminor
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem