200 mln zł na gospodarkę odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi szósty z kolei nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano na ten cel 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 27 lipca 2018 r. Źródłem unijnych dotacji,…

czytaj więcej »

Uszczelnianie przepisów dotyczących kotłów – jest projekt

1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące kotłów, które zabraniają wprowadzenia do użytkowania urządzeń o niższych parametrach niż kotły klasy 5. Jednak przepisy te mają luki, które uszczelnić chce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt zmian jest już Rządowym Centrum Legislacji. W uzasadnieniu nowego rozporządzenia zwrócono uwagę, że "niektórzy przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody…

czytaj więcej »

Kujawsko – Pomorskie oferuje wsparcie na instalacje OZE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdysponowane zostaną kolejne środki na montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Ze wsparcia za pośrednictwem np. samorządów lokalnych – będą mogli skorzystać także właściciele gospodarstw domowych. Środki trafią również na budowę sieci elektroenergetycznych dedykowanych OZE. Nabory wniosków rozpoczną się w sierpniu. - Inwestycje w odnawialne źródła energii nie…

czytaj więcej »

Rada gminy Nowy Sącz nie miała prawa zakazywać palenia węglem

Rada gminy nie posiada kompetencji upoważniających ją do podejmowania zakazu spalania paliw wysokoemisyjnych - wynika z orzeczenia WSA w Krakowie, który rozpatrywał skargę wojewody na działania radnych Nowego Sącza. Takie kompetencje znajdują się jedynie w gestii sejmiku województwa - orzekł sąd. Przypomnijmy, że w październiku rada gminy Nowy Sącz podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza…

czytaj więcej »

3 mln zł na modernizację energetyczną kompleksu gorzelnianego

3 mln zł pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji energetycznej otrzyma z NFOŚiGW spółka R.E. Kogeneracja. Zakład już na początku 2019 r. będzie pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Umowa zapewni beneficjentowi uzupełnienie wkładu własnego w realizację inwestycji dofinansowanej wcześniej kwotą ponad 22,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt pn. „Rozbudowa kompleksu gorzelnianego przy ulicy Brunatnej w Koninie, obręb…

czytaj więcej »