Jest specjalny zespół do spraw biogospodarki

Zespół do spraw biogospodarki już jest! W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie powstałego w ramach Porozumienia Rolniczego Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki. Na jego czele jako przewodniczący stanął Adam Stępień (dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju).

Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Zespół ma być platformą wymiany myśli, poglądów i idei, prowadzenia dyskusji z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów rynkowych. Wynikiem jego prac powinny być konkretne propozycje rozwiązań, jakie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mógł wdrażać poprzez zmiany w przepisach, procedurach i wytycznych dla biogospodarki.

Czym zajmie się zespół?

Podczas pierwszego spotkania omawiano tematykę, którą zajmą się członkowi zespołu.

Obejmuje ona: innowacyjne technologie na rzecz poprawy efektywności produkcji rolnej, w tym produkcję innowacyjnych materiałów, utylizację biomasy, w tym efektywność środowiskową pod kątem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, budowę biogazowni, zwłaszcza małych, kontenerowych do 40 kW, poprawę retencji wody i sorpcji CO2, przegląd tematów badawczych instytutów w zakresie biogospodarki.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych. Nie zabrakło producentów biogazu, producentów rolnych, nauki, a także innych organizacji zainteresowanych problematyką. Kolejne odbyć się ma na przełomie maja i czerwca.

Oprac. Redakcja

Zdjęcia: www.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!